Nå skal fornybar energi få større plass i norsk bistand, her illustrert med vannkraftverket Bugoye i Uganda, som blant annet er bygget med støtte av norske bistandsmidler. (Foto: TrønderEnergi)

Bistanden til fornybar energi i utviklingsland skal dobles, lover regjeringen. Norfund skal styrkes for å øke jobbskaping, framgår det av den nye utviklingsmeldingen.

Av: Jan Speed, Bistandsaktuelt

Midlene til Norfund skal økes med 50 prosent de neste fire årene: Fra 1,5 milliarder kroner i dag til 2,25 milliarder kroner. Dette inngår i den nye utviklingspolitiske meldingen «Felles ansvar for felles framtid» som utenriksminister Børge Brende la fram tirsdag.

– Utvikling er mer enn bistand. Bistand må brukes strategisk for å hjelpe prosessene for å nå utviklingsmålene. Vi må tenke mer kreativt for å bruke bistand mer katalytisk, sier Brende.

Utenriksministeren trekker fram viktigheten av økonomisk vekst, og viser til at andre typer kapitalstrømmer enn bistand etterhvert har blitt viktigere i utviklingsland, som utenlandsinvesteringer og migrantpenger. Disse kapitalkildene supplerer landenes egne skatteinntekter som kilder til å investere i utvikling.  

– Ingen land har lyktes med å komme seg ut av fattigdom uten nasjonal ressursmobilisering og jobbskaping, understreker han.

Ny fornybar-satsing

Under «flyktningkrisen» høsten 2015 ble norsk bistand til fornybar energi kuttet kraftig, for å finansiere Syria-nødhjelp og norske flyktningmottak. Nå skal denne støtten økes kraftig igjen. Beløpet skal økes fra omlag 500 millioner kroner til rundt én milliard kroner i budsjettet for 2018. 

Utenriksministeren understreker at Norge må satse utviklingspolitisk der vi har komparative fortrinn. Han mener energi er et av disse områdene.

– Vi er verdens sjette største produsent av vannkraft og en ledende olje- og gassnasjon internasjonalt. Det er ikke mulig å komme ut av fattigdom uten at man også har tilgang på moderne energi og elektrisitet, sier Brende.

«Svært fornøyd»

Regjeringens energi-satsing får applaus fra miljøorganisasjonen ZERO som mener økt satsing på fornybar energi er avgjørende for å lykkes med både kampen mot klimaendringer og fattigdomsbekjempelse.

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen i dag varsler en dobling av bistanden til fornybar energi, sier Marius Holm, leder i ZERO, til Bistandsaktuelt.

Han mender det er enorme behov for mer kapital og kompetanse til investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

– Norfund har vist at det er mulig å gjøre lønnsomme investeringer med stor utviklingseffekt, og det er svært bra at investeringsselskapet nå får muligheten til å vokse videre, sier Holm.