Med navnskifte og flere fusjoner var 2016 et begivenhetsrikt år for Glitre Energi, og med en tilnærmet fordobling av det økonomiske resultatet sammenlignet med 2015. (Illustrasjonsfoto: Glitre Energi)

De økonomiske resultatene for Glitre Energi i 2016 viser et konsernresultat etter skatt på 253, tilnærmet en fordobling sammenlignet med 2015. Styret foreslår et utbytte til eierne etter skatt på 127 millioner kroner.

Kilde: Glitre Energi

Glitre Energi er en av Buskeruds viktigste bedrifter med 20 vannkraftverk som leverer strøm til nesten 90.000 store og små kunder. Som bygger av samfunnskritisk infrastruktur og produsent av 100 prosent ren og fornybar energi er vi også en del av det globale grønne skiftet.

I 2016 produserte Glitre Energi 2.489 GWh ren og fornybar energi fra våre vannkraftverk. Skulle den samme kraften vært produsert med kullkraft ville det ført til utslipp på 2,4 millioner tonn CO2 – noe som tilsvarer det dobbelte av alle utslipp fra innenriks luftfart, eller 25 prosent av all veitrafikk.

Nytt navn

– Vi har lagt et spennende og innholdsrikt år bak oss. Etter fusjonen av strøm- og nettselskapene i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har vi skiftet navn til Glitre Energi, det er tatt veldig godt imot både internt og eksternt. De ansatte har gjort en god jobb med å tilpasse seg alle de endringene vi har vært gjennom, sier konsernsjef Pål Skjæggestad.

– Det ekstra gledelige er at vi allerede i fusjonsåret skaper bedre resultater i nettselskapet enn det vi hadde gjort hver for oss. Vi har god erfaring gjennom mange år at samarbeid og partnerskap er det som skal til for å skape grønn vekst og utvikling i vår bransje, sier han.

Ringvirkninger

I ringvirkningsregnskapet kommer det frem at Glitre Energi bidrar med store summer i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet. 163 millioner av disse går rett tilbake til lokalområdet, noe som er nok til for eksempel 1.894 grunnskoleplasser i vår region.  Indirekte bidrar også våre leverandører og våre 232 ansatte til omfattende verdiskaping gjennom kjøpekraft og lokal aktivitet.

  • I 2016 bidro Glitre Energi til samfunnet med over 440 millioner i utbytte og direkte skatter og avgifter. I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter på 620 millioner kroner. En stor del av midlene gikk til offentlig velferd i vårt lokalområde.
  • Glitre Energi er en betydelig aktør i og for det lokale næringslivet i regionen med innkjøp for 179 millioner hos lokale leverandører, og innkjøp for 314 millioner kroner i landet forøvrig i 2016.
  • Glitre Energis 232 ansatte bidrar til lokal utvikling gjennom skatter og avgifter til kommunene, men også til lokalt næringsliv gjennom sitt private forbruk. I 2016 handlet ansatte lokale varer og tjenester for 56 millioner.