OED har gitt fem av 12 småkraftprosjekter endelig konsesjon. (illustrasjonsfoto: Marius Asheim)

OED har fattet vedtak i 12 saker som gjelder små vannkraftverk i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Hedmark. Det er gitt endelig konsesjon til fem av prosjektene. Kraftverkene kan, om de blir realisert, bidra med om lag 51 GWh/år i fornybar energiproduksjon, som tilsvarer forbruket til om lag 2500 husstander.

Kilde: OED

Nærmere omtale av prosjektene:

 

Laksåga kraftverk i Fauske kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Laksåga kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 22,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Laksåga kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for reindrift, naturmangfold og andre interesser.

Sjønståfossen kraftverk i Fauske kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Sjønståfossen kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 7,3 GWh. Departementet mener at en utbygging av Sjønståfossen kraftverk i tråd med NVEs vedtak vil ha akseptable konsekvenser for reindrift, naturmangfold og andre interesser.

Tverråmo kraftverk i Fauske kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs vedtak om å ikke gi konsesjon til Tverråmo kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 9,4 GWh. Departementet mener at kraftverket vil ha for store ulemper for naturmangfold, reindrift og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.

Valffarjohka kraftverk i Fauske kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Valffarjohka kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 3,9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Valffarjohka kraftverk  vil ha akseptable konsekvenser for reindrift, naturmangfold og andre interesser.

Mørkbekken kraftverk i Hemnes kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Mørkbekken kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,6 GWh. Departementet mener at en utbygging av Mørkbekken kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for reindrift, landskap, friluftsliv og andre interesser sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Brattåga kraftverk i Hemnes kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Brattåga kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 9 GWh. Departementet mener at en utbygging av Brattåga kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for reindrift, landskap og andre interesser sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Bjurbekken kraftverk i Hemnes kommune i Nordland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Bjurbekken kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 8,5 GWh. Departementet mener at en utbygging av Bjurbekken kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for reindrift, naturmangfold og andre interesser sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Gudåa kraftverk i Meråker kommune i Nord-Trøndelag

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Gudåa kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 11,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Gudåa kraftverk vil ha akseptable ulemper for naturmangfold, friluftsliv og andre interesser.

Skallelva kraftverk i Halsa kommune i Møre og Romsdal

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Skallelva kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 2,9 GWh. Etter departementets vurdering vil Skallelva kraftverk ha for store negative konsekvenser for naturmangfold, sett opp mot det relativt begrensede bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.

Grytavatnet kraftverk i Ørskog kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs avslag til Grytavatnet kraftverk. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 13,5 GWh. Departementet mener at en utbygging av Grytavatnet kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for landskap, friluftsliv, naturmangfold og andre interesser sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler ved en utbygging.

Hetleflåt kraftverk i Etne kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Hetleflåt kraftverk. Kraftverket kan bidra med en årlig produksjon på om lag 6,2 GWh. Departementet mener at en utbygging av Hetleflåt kraftverk vil ha akseptable ulemper for naturmangfold, friluftsliv og andre interesser.

Hovda kraftverk i Åmot og Stor-Elvdal kommuner i Hedmark

Departementet har omgjort NVEs konsesjon til Hovda kraftverk til avslag. Kraftverket kunne bidratt med en årlig produksjon på om lag 10,9 GWh. Departementet mener at Hovda kraftverk vil ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og andre interesser, sett opp mot bidraget til ny fornybar energi og andre fordeler.