Det nye globale aksjefondet utelukker hele olje- og gass-sektoren, i tillegg til en rekke selskaper i andre sektorer som slipper ut mye CO2. Disse pengene investerer fondet i de mest bærekraftige selskapene. (Illustrasjonsfoto: Varanger Kraft)

Som første selskap i Norge lanserer Storebrand et fossilfritt indeksnært aksjefond. – Dette er et folkefond for dem som ønsker å investere klimasmart uten å ta mer risiko, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Kilde: Storebrand

– Vi har vi knekt nøtten med å lage et indeksnært, fossilfritt globalt aksjefond. Dette er unikt i verdenssammenheng, det finnes ikke tilsvarende type aksjefond, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Han leder Norges største private pensjonsforvalter. Jobben hans er å sikre pensjonen til over én million nordmenn.

– Næringslivet står nå ovenfor den mest krevende omstillingen vi har sett: Det grønne skiftet. Bedrifter som lykkes best med denne omstillingen vil også lykkes best i å skape verdier for sine kunder og eiere. Samtidig ser vi at flere og flere kunder blir klar over makten de har gjennom sine spare- og pensjonspenger, sier han.

Med dette som bakteppe lanserer Storebrand nå Norges første indeksnære, fossilfrie aksjefond: Storebrand Global Pluss.

– Vi ser økt etterspørsel etter slike fond, både hos større investorer og hos småsparere, i inn- og utland. Nå trenger ikke miljøbevisste sparere å gamble med pengene sine i risikable og smale bransjefond, som man måtte før.

Ut av fossil energi, inn med bærekraftige selskaper
Metoden er enkel og smart: Ut av fossil energi, og mer inn i fremtidsrettede selskaper i andre sektorer.

– Vi utelukker veldig mange selskaper når vi tar ut hele olje- og gass-sektoren. I tillegg utelukker vi en rekke selskaper i andre sektorer som slipper ut mye CO2, for eksempel sementselskaper. Disse pengene investerer vi i de mest bærekraftige selskapene. Fondet har omtrent samme risiko og forventet avkastning som verdensindeksen.

Alle kan kjøpe fondet, som er tilgjengelige både for bedrifter og private sparere. Forvaltningshonoraret er 0,4 prosent per år. Minsteinnskuddet er 100 kroner.

– Investerer du i dette fondet, er du med å bidra til en mer bærekraftig verden. Vi har utviklet vår metode for bærekraftige investeringer over flere år, og er i dag verdensledende på dette feltet. Så stor tro har vi på dette fondet at vi flytter en andel av pensjonen til 700 000 av våre norske pensjonskunder inn i fondet, sier Grefstad.

Storebrand har solgt dette fondet i Sverige via datterselskapet SPP i ett års tid under navnet SPP Global Plus – med stor suksess. Nå lanseres fondet i Norge.