Lyse er først ute med grønne obligasjoner i Rogaland, her illustrert med arbeid på det pågående kraftverksprosjektet i Lysebotn. (Foto: Lyse)

Kredittmessig fremstår Lyse som et meget solid og veldrevet selskap. Det ble bekreftet da Lyse søkte etter en halv milliard i grønn finansiering og ble tilbudt nesten det tredobbelte.

Kilde: Lyse

– Jeg fikk telefon etter bare 20 minutter om at det hadde vært en fantastisk respons i markedet. Ifølge SEB har en ikke opplevd så stor respons på et urated kraft- eller industriselskap på flere år. Vi er veldig stolte av at kredittmarkedet ser så positivt på gjeld utstedt av Lyse. Og så er det utrolig gjevt at vi er de første i Rogaland som har grønne obligasjoner, sier en fornøyd Geir Magne Tjåland, leder av finansavdelingen i Lysekonsernet.

Roadshow med grønt lån i lommen
Turen gikk fra Stavanger til Bergen og Oslo der møter med de største investorene og obligasjonsfondene i landet skulle finne sted. I tillegg til finans var Bjørn Honningsvåg med for å presentere den grønne fornybare vannkraftproduksjonen i Lyse. På forhånd hadde den uavhengige forskningsstiftelsen Cicero, gradert rammeverket til Lyse som mørke grønt (den mest miljøvennlige graderingen). Cicero har tilknytning til Universitetet i Oslo og er verdens største leverandør av uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner.

– Målet vårt var å låne 500 millioner og vi hadde på forhånd sendt ut børsmelding. Vi var spent på mottakelsen i markedet – og til hvilken pris, forklarer Tjåland. – Men allerede 15 minutt etter utsendelse hadde vi fått interesse for å låne oss mer enn dobbelt så mye som det vi ba om, til den skarpeste prisen vi kunne fått. Tjåland smiler bredt og synes det å reise rundt og presentere Lyse og i tillegg få en slik tilbakemelding knapt kan bli bedre.

Hedrende ord kom også utenfra.  På vegne av SEB vil vi takke for et veldig bra samarbeid og vellykket grønn transaksjon. Med en så stor interesse på en så skarp pris håper vi flere muligheter i fremtiden, sier Arild Pettersen i SEB.

Kraftprodusentene de ivrigste
Søknad om vanlige obligasjonslån skjer hyppigere og er enklere å få på plass enn grønne obligasjoner. Et søk på Oslo Børs viser at det kun er ni selskap i landet som har grønne obligasjoner, hvorav fire er kraftprodusenter. Med Lyse blir det ti.

– Dette er en flott måte å vise fram den fornybare vannkraftproduksjonen til Lyse på, hvor god miljøstyring bidrar til effektiv ressursutnyttelse. Det passer også veldig godt med visjonen vår om å være mer enn et selskap, og vise hvordan vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor, sier Tjåland. Rent finansielt er det viktig å få inn nye investorer. Prismessig er det ikke den store forskjellen på vanlige og grønne obligasjoner. Men typen investorer som vil låne til oss blir bredere, hevder lederen av finansavdelingen.

Grønt prosjekt i Lysebotn
Det er første gang Lyse går ut i markedet for å skaffe grønne obligasjoner. Bakgrunnen for dette er Lyses kraftproduksjon og i dette tilfellet prosjektet med bygging av ny kraftstasjon i Lysebotn.

Til dette prosjektet trengs det finansiering til ferdigstillelse. Dessuten er det et glimrende eksempel på hvordan et prosjekt kan bidra til samfunnsmessig og miljøvennlig verdiskapning. Et eksempel på dette er hvordan Lysebotn 2 – prosjektet har benyttet massen fra tunneldriving til å lage molo som kommer båtturister til gode.