Høyere kraftpris og et målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet er hovedårsaker til at den økonomiske utviklingen i TrønderEnergi nå er på rett spor. (Illustrasjon: TrønderEnergi)

TrønderEnergi gikk med 282 millioner kroner i pluss (etter skatt) i 2016, mot null i 2015. Den markante resultatforbedringen skyldes først og fremst høyere kraftpris og et målrettet og strukturert arbeid med forbedring i hele konsernet.

Kilde: TrønderEnergi

– Vi er veldig fornøyd med prestasjonene og leveransene for fjoråret, og glad for at vi ser tydelig effekt av forbedringsarbeidet vårt. Det er mye hardt og godt arbeid av våre ansatte som ligger bak dette resultatet. Men vi må stå på videre, vi har mye å jobbe med for å sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.

Fjoråret ble et innholdsrikt år for TrønderEnergi. Konsernet hadde høyt aktivitetsnivå i alle forretningsområder, og kom i tillegg i mål med flere viktige milepæler:

  • Selbu Energiverks nett- og kundevirksomhet ble del av TrønderEnergi.
  • Kundevirksomheten nådde 15 % vekst i antall kunder, noe som gir en betydelig sterkere markedsposisjon i regionen.
  • Fosen Vind ble besluttet utbygd med TrønderEnergi som partner.
  • Skomakerfjellet vindpark ble satt i drift.
  • Første pilot for nye målere (AMS) ble satt i gang i TrønderEnergis nettområde.
  • Solkraftpilot ble lansert i det trønderske markedet.
  • TrønderEnergi Elektro ble fusjonert med Elnett Energi, og er nå en nasjonal energientreprenør med hovedkontor i Trondheim, med TrønderEnergi som en av to eiere.
  • TrønderEnergi tok sammen med andre trønderske partnere initiativ til en midt-norsk fornybarklynge.
  • Sammen med NTNU åpnet TrønderEnergi Norges første fornybare «oppstartsfabrikk» (inkubator) WattsUp.

Kraftprisen var høyere i 2016 enn i 2015 (Områdepris NO3: 26,6 øre pr kWh i 2016 vs 19 øre i 2015). I tillegg har det løpende effektiviseringsarbeidet som har vært drevet siden 2013 samt et nytt forbedringsprogram etablert i 2016 gitt gode bidrag til resultatforbedringen.

Kraftproduksjonen ble 1.840 GWh i 2016. Dette er 211 GWH lavere enn normalproduksjonen og 99 GWh mindre produksjon enn i 2015. Årsaken til lavere produksjon er mindre nedbør og lavere tilsig.

TrønderEnergi Nett satte ned nettleia med rundt 4 øre pr kWh i november 2015, og har nå en av landets laveste nettleier. Denne reduksjonen fikk full regnskapsmessig effekt i 2016.

Utbetaling til eierne i form av direkte utbytte og rente på ansvarlig obligasjonslån foreslås for Generalforsamlingen å bli på til sammen 95 millioner kroner for 2016. Konsernets skattekostnad ble 74 millioner kroner.

Arbeidet med å opprettholde og styrke konkurransekraften til samtlige av TrønderEnergis virksomhetsområder fortsetter. For å sikre fremtidig lønnsomhet og attraktivitet vil konsernet holde trykk på kontinuerlig forbedring, samt satse ytterligere på digitalisering og utnytte de markedsmuligheter som teknologiutviklingen gir. Konsernets økonomiske stilling og markedsposisjon gir nødvendig handlingsrom til å ta en offensiv rolle i de strukturendringer som forventes i bransjen.