Grindrenskeren fra Enerquip AS kan rydde unna rusk og rask uten at kraftselskapet sender ut mannskap. Foto: Enerquip

Automatisk grindrensk ved Fossan kraftverk har spart Hålogaland Kraft for mange utrykninger og kostnader – og økt produksjonen med over 10 prosent.

Rusk og rask ved vanninntaket var ikke noe særlig problem for Hålogaland Kraft, inntil de bygde Fossan kraftverk i 2013. De eldre kraftverkene deres er alle magasiner der tette inntaksrister sjelden skaper problemer. Men med det nye småkraftverket Fossan i Gratangen i Troms meldte behovet for grindrensk seg, forteller daglig leder Øyvind Strøm i Hålogaland Kraft Produksjon.

– Fossan er det første kraftverket vi har med elveinntak. Vi opplevde ofte, spesielt i flomperioder eller perioder med stor vannføring, at inntaket tetnet på grunn av mye rusk, noe som medførte at maskinen gikk til stans på grunn av alarm fra inntaket. Dette medførte at vi ofte måtte sendte folk ut på opprenskningsarbeid som er både tungt og farefullt. Dessuten gikk vi glipp av betydelig produksjon grunnet stans, eller fordi maskinen måtte kjøres på lav last i lengre perioder, sier Øyvind Strøm til Energiteknikk.

Kostbare utrykninger

Særlig i helger og om natten er utrykning kostbart. I perioder ble kraftverket kjørt helt ned i en sjettedel av full effekt, for å trekke mindre vann og unngå tilstopping. Det er naturligvis dårlig for økonomien og uheldig for vassdraget i flomsituasjon.

– Etter ett års drift oppdaget vi en sørlandsbedrift som hadde en løsning, og vi fikk gode referanser på utstyret deres fra en tidligere kunde vi besøkte, forteller Strøm.

Enerquip AS i Vest-Agder leverer grindrenskere i flere størrelser. Maskinen fjerner grass, greiner, blader og mindre trestammer uten at mannskap trenger å være til stede.

Jobber helautomatisk

Hålogaland Kraft kjøpte den nest minste modellen, en TRCM (Trash Rack Cleaning Machine) til litt over en halv million kroner. Den er knyttet til sensorer som varsler når inntaket begynner å tetne over et gitt nivå. Da våkner maskinen til liv og spiser unna rusket, helt av seg selv.

– I de verste flomperiodene går inntaket tett hvert tiende minutt. Nå slipper vi utrykninger, og grinda kan renskes helautomatisk mens kraftverket går for fullt 24 timer i døgnet, forteller Strøm.

God investering

Han er svært fornøyd med investeringen, som trolig ble nedbetalt i løpet av 12–15 måneders drift. Ikke bare har kraftselskapet spart kostnader, men inntektene har også økt. Fossan kraftverk har årlig hatt 20-30 færre stopp enn det første året før grindrenskeren kom på plass. Produksjonen har økt betydelig – fra ca 18 til over 20 GWh.

– Det første året etter at maskinen ble installert, økte vi produksjonen med hele 3 GWh. Vi har fått god oppfølging fra leverandøren, og maskinen krever veldig lite vedlikehold, forteller en fornøyd produksjonssjef hos Hålogaland Kraft. Han har nå hatt besøk av flere som er nysgjerrig på denne maskinen.