Kinas voldsomme økning i produksjon av solcellepaneler har ført til lavere priser for å installere solenergi. Bildet viser arbeidere hos solcellepanelprodusenten Yingli som inspiserer et panel. (Foto: Xinhua / Sipa USA / NTB scanpix)

Ingen land investerer så mye som Kina i sol og annen fornybar energi. Kina er også verdens største produsent av solcellepaneler. Utviklingsland tjener på at prisene på å bygge ut solkraft har gått kraftig ned.

Av: Asle Olav Rønning/Bistandsaktuelt

Kina har for lengst seilt forbi Tyskland og inntatt plassen som verdens ledende land innen solenergi målt etter installert kapasitet. Lavere priser på bygge solkraftverk betyr at det blir enklere for Norge å oppnå målet om å bidra til utvikling av ren energi i utviklingsland.

Selv om solenergi ikke utgjør mer enn 1,2 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon (tall for 2015), er andelen raskt voksende. For Kina kan det være en av løsningene på landets store problemer med luftforurensning.

Kinesiske fabrikker har nytt godt av statlige subsidier og har også kapret en stor del av verdensmarkedet for solcellepaneler, der prisene har falt dramatisk. Kostnadene ved å bygge solenergianlegg har derfor gått kraftig ned de siste ti årene.

Solenergi blir billigere

Norfund har gitt lån og egenkapital til solenergi i flere andre afrikanske land. Det statlige investeringsfondet er en sentral aktør for den nye utviklingspolitiske satsingen på ren energiutbygging i utviklingsland.

– I stadig større grad står nå kinesiske selskaper for installasjon av hele anlegg, sier direktør for ren energi i Norfund, Mark Davis.

Han sier at prisnedgangen på solenergianlegg de siste årene i stor grad er drevet av kinesiske leverandører. Det samme sier direktør Pål Helsing i det norske solenergiselskapet Scatec Solar, som er Norfunds partner på området.

– For leveranser av solcellepaneler til parkene, har de kinesiske leverandørene vært dominerende, sier Helsing i en epost til Bistandsaktuelt.

Scatec Solar har installert 600 megawatt (MW) solkraft og produserer strøm fra 322 MW på fire kontinenter.

Kina kan få overkapasitet

En rapport fra det internasjonale energibyrået (IEA) sier at Kina nå står for mer enn to tredeler av verdens produksjon av solpaneler, som er de viktigste komponentene i solenergianlegg.

I november i fjor måtte Kina nedjustere planene om nyinvesteringer i sol og vind fram til 2020, på grunn av at elektrisitetsnettet ikke er godt nok utbygd til å ta unna all den fornybare energien.

Det kan gi overkapasitet i kinesiske fabrikker som lager solpaneler. Mark Davis i Norfund sier at de globale prisene kan synke ytterligere.

– Dette vil sette press på prisene, sier han.

Mer miljøvennlig produksjon

Miljøorganisasjonen WWF Verdens naturfond har i flere år samarbeidet med en av Kinas største produsenter av solenergianlegg, Yingli, om å redusere utslippet av klimagasser knyttet til produksjon av solpaneler. Målt som utslipp av klimagasser per produserte enhet, har selskapet hatt en betydelig reduksjon.

Ifølge WWF-Norge har samarbeidet, som er støttet av Norad, ført til en reduksjon tilsvarende 835 000 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med om produksjonen hadde blitt videreført som i 2010. Det tilsvarer mer enn halvparten av Oslos årlige utslipp av klimagasser.

I tillegg har Yingli laget en standard for miljøvennlig produksjon av solpaneler som i fjor ble gjort obligatorisk for alle kinesiske produsenter.

– Det er i seg selv viktig å gjøre denne sektoren mer bærekraftig. Kinesiske selskaper utgjør en veldig stor andel av verdens produksjon. Solenergi som en klimaløsning må også være bærekraftig, sier klima- og energirådgiver Inga Fritzen Buan.

Ønsker lavere priser i Europa

I Europa har EU innført antidumpingtiltak mot Kina for å beskytte egen produksjon av solcellepaneler. Buan sier at WWF har oversatt den nye kinesiske bransjestandarden til engelsk og formidlet den til beslutningstagere i EU, som et argument for å ta bort eller redusere beskyttelsestollen.

WWF ønsker sterkere konkurranse blant produsentlandene.

– Målet er at teknologiutviklingen skal drives framover og presse prisene ned, sier Buan.