Elvekraftverkene i Glomma, her illustrert med Rånåsfoss kraftverk i Sørum kommune, vil få økt produksjon som følge av klimaendringene.

Endringer i klima vil føre til økte temperaturer og mer nedbør. Ny NVE-rapport viser at Glommavassdraget får endrede produksjonsforhold. Økte temperaturer vil føre til mindre sesongvariasjoner i tilsiget og mer kraftproduksjon i vintermånedene.

Kilde: NVE

Dette viser en studie som er presentert i den nye NVE-rapporten «Klimaendringer i Glommavassdraget – Påvirkning på kraftverk og produksjonssystemet»

Økte temperaturer vil også gi mindre snø i fjellet, og dermed bidra til mindre flomtap gjennom snøsmeltingen i vannkraftverkene i Glomma og Lågen. Det er særlig elvekraftverkene i vassdraget som vil dra nytte av at det forventes mindre tilsig i sommersesongen og mer i vintersesongen.

– Selv om det er elvekraftverkene som får den største produksjonsøkningen, vil vannkraftmagasinene fortsette å spille en viktig rolle i fremtiden, sier seksjonssjef Fredrik Arnesen. Magasinene vil være viktige for å sikre at kraftverkene klarer å opprettholde kraftproduksjonen gjennom vinteren og bidra til forsyningssikkerheten i tørrår. 

Resultatene fra studien tyder på at vannstanden i magasinene oftere vil ligge høyt gjennom hele året. Vannkraftverkene i Glomma og Lågen bidrar ikke bare til kraftproduksjon, men også til flomdemping, og med høy magasinfylling gjennom hele året kan man miste et viktig virkemiddel for å holde igjen vann i perioder med høyt tilsig.

Disse resultatene bekrefter mange av funnene fra NVEs rapport «Et væravhengig kraftsystem – og et klima i endring», som kom ut i 2015. Det gjelder særlig konklusjonen om at klimaendringene vil medføre økt produksjon og mindre flomtap i mer uregulerte vassdrag.