I 2030 kan energibransjen mangle et betydelig antall fagarbeidere. EL og IT Forbundet oppfordrer bransjen til å ta rekruttering på største alvor. (Illustrasjonsfoto: Metodedagene)

I 2030 risikerer vi å mangle 90 000 fagarbeidere, av dem 30 000 innen de elektrotekniske fagområdene. Det er kartlegginger i regi av Kunnskapsdepartementet som avtegner denne utviklingen. Blant de som bekymrer seg er EL og IT Forbundet.

Forbundssekretær Are Solli i EL og IT Forbundet, som også er nestleder i Faglig råd elektro, mener at det ikke er noen tid å miste når det gjelder rekruttering av ny og frisk arbeidskraft, ikke minst lærlinger. Fra en lærling påbegynner læretiden til vedkommende er kvalifisert til å utføre selvstendig arbeid kan det ta opptil ni år.

Da nytter det ikke å vente med å få fart på rekrutteringen, understreker Solli. – Før vi vet ord av det kan vi stå i en krisesituasjon når det gjelder elektrofaglig arbeidskraft. Dette bildet forsterkes av at gjennomsnittsalderen blant dagens energimontører er relativt høy og at mange er på vei over i pensjonistenes rekker.

Det er åpenbare grunner til at Are Solli kommer med sin rekrutterings-oppfordring akkurat nå. Skolene slutter i mai/juni og mange ungdommer er på vei inn i køen for å få lærlingeplass. I lys av den utviklingen som Kunnskapsdepartementet avtegner er det grunn til å tro at kampen om faglig arbeidskraft vil hardne til.

Energibransjen risikerer å stå igjen som taper dersom den ikke tar rekrutterings-utfordringen på største alvor, avslutter forbundssekretær Are Solli, som mener at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for å krisemaksimere, men at det fort kan bli det dersom bransjen ikke har øynene åpne for utviklingen.