Tre ganger i løpet av perioden januar – april gjennomfører Agder Energi snømålinger i de vassdragene der konsernet er kraftverksoperatør. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Kunnskap om snøforholdene i de ulike tilsigsområdene er viktig for planlegging av kraftproduksjonen. Derfor måles og veies snøen flere ganger i løpet av vinteren.

Kilde: Agder Energi

– Vi måler snødybden og egenvekten av snøen. Fjellområdene er viktigst, men vi kartlegger snøforholdene også flere steder i lavlandet, forteller Hilleborg Sorteberg, hydrolog i AE Kraftforvaltning.

Hvert år gjennomføres tre snømålinger i perioden januar til april i alle tre vassdrag der Agder Energi er operatør.  

 – Verdiene går inn i modeller for det enkelte vassdraget og gir et bilde av den totale snømengden. For å komme fram til hvor mye vann som kan forventes tilgjengelig for kraftproduksjon, må vi imidlertid ta hensyn til blant annet nedbør og temperatur fram til snøsmeltingen. Sol og vind kan for eksempel føre til at snøen fordamper og forsvinner i lufta, sier Sorteberg.  

Snødata er forretningshemmeligheter forbeholdt de som planlegger kraftproduksjonen. Det finnes imidlertid offentlige data – for eksempel senorge.no – som blant annet viser modellestimater av snødybden i hele landet. Oversikten viser at det er mer snø i vest.