Mindre vann i magasinene i fjor høst bidro til å trekke kraftprisen opp til 27 øre/kWh i snitt første kvartal 2017, som er 24 prosent høyere sammenlignet med samme kvartal i 2016. Bildet viser Vossadalsvatnet i Øystese kommune. (Foto: Svein Ulvund)

Magasinene hadde en fyllingsgrad som var 5,6 prosentpoeng under normalen ved inngangen til 2017. I fjor på samme tidspunkt var fyllingsgraden rekordhøy.

Kilde: NVE

– Den tørre høsten ga oss betydelig mindre vann til å produsere elektrisk energi sammenlignet med 2016. Selv om vi med klimaendringer forventer gradvis mer nedbør over tid, kan vi ikke forvente nye rekorder hvert år. – kommenterer Vassdrags- og Energidirektør Per Sanderud.

Kraftprisen i snitt for de fem norske kraftprisområdene ble 27 øre/KWh for første kvartal 2017. Det er en økning 24 prosent sammenliknet med kraftprisene for første kvartal 2016. I Nord-Norge ble økningen i kraftprisen kun 8 prosent på grunn av at landsdelen har kraftoverskudd, i tillegg blir kraftlinjene som sender kraften sørover begrenset på grunn av oppgradering.

Kullprisen har økt med omtrent 70 prosent i snitt for første kvartal 2017 sammenlignet med fjoråret.  Krafthandelen med utlandet har derfor vært relativt dyrere i år og indirekte økt de norske kraftprisene.

– Gjennom kraftmarkedet blir vi også påvirket av det globale brenselsmarkedet, spesielt når vi ikke har et like stort overskudd på kraft som vi hadde i fjor. sier Per Sanderud.

For en vanlig husholdning som bruker 20.000 kWh i året utgjør prisstigningen i overkant av 500 kroner på strømregningen sammenlignet med fjoråret. Dette skjer på tross av at første kvartal 2017 var omtrent én grad høyere snittemperatur enn året før.

For aller første gang viser foreløpig statistikk at vindkraften har produsert over 10 TWh i Norden i løpet av årets første kvartal. I tillegg viser den midlertidige statistikken at den svenske og finske kjernekraften produsert over 25 TWh, noe som er på det høyeste nivået de siste 10 årene.

– Vindkraft utgjør en stadig større del av den nordiske kraftmiksen. Samtidig har den svenske og finske kjernekraften gått knirkefritt igjennom hele første kvartal 2017. Det er faktorer som sammen med en relativ mild vinter har redusert prisoppgangen for norske forbrukere sier Per Sanderud.