Offshore vindkraft skal nå bygges helt uten subsidier på tysk sokkel. (Illustrasjonsfoto: ABB)

Vindkrafthistorien har nådd nok en milepæl. Offshore vindkraft skal nå bygges helt uten subsidier.

Kilde: LOS Energy

Tyske EnBW og danske Dong Energy har i to ulike auksjoner forpliktet seg til å bygge offshore vindkraft uten subsidier på tysk sokkel, skriver nyhetsbyrået Montel.

Selskapene mener at nye vindturbiner med 15 MW effekt, tilkobling til eksisterende infrastruktur og utvidet konsesjonsperiode fra 25 år til 30 år er nok til investeringen skal være lønnsom utover 2020-tallet. Kapasiteten på de planlagte vindturbinene er dobbelt så store som de største installerte vindturbinene i dag.

Prisen på vindkraft redusert til en tredjedel
I de samme auksjonene var det andre utbyggere som også vant utbyggingskonsesjoner, men da med subsidier. Tidligere analyser har vist til at vindkraftutbygger trenger vesentlig mer enn markedspris på strøm for å kunne forsvare en slik investering. Tidligere auksjoner har hatt rekord på 49,90 €/MWh i subsidier, i tillegg til kraftpris.

Ettersom kraftprisene i Tyskland er priset til rundt € 30/MWh de neste årene, betyr det at Dong og EnBW forventer å produsere vindkraft til en kostnad som kun er en tredjedel sammenliknet med tidligere auksjoner.