Selv med mange kritiske bemerkninger til elsikkerhetsarbeidet kostet avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad (t.v.), Elsikkerhetsavdelingen i DSB, på seg et smil under høringsmøtet med nærstående bransjeaktører. Her sammen med Tore Strandskog, direktør i NELFO. (Foto: Tore Halvorsen)

Elsikkerhet kan ikke være en salderingspost i det samfunnsmessige regnskapet. Vi kan ikke tillate at det gås på akkord med liv, helse og materielle verdier.

Om det ikke ordrett ble uttrykt på denne måten, var dette det klare og tydelige budskapet fra dialogmøtet som Elsikkerhetsavdelingen i DSB holdt med nærstående bransjeaktører i slutten av forrige uke. Blant de som avga synspunkter på arbeidet med elsikkerheten her i landet var EL og IT Forbundet, NELFO, Norsk Industri/IFEA, Energi Norge og Rejlers Norge.

Med bakgrunn i sluttrapporten som foretar en helhetlig gjennomgang av arbeidet med elsikkerhet, og med blikket løftet mot fremtiden, blottla Elsikkerhetsavdelingen i DSB seg for ufiltrerte tilbakemeldinger. Møtet etterlot seg inntrykk av at her er det mye å ta tak i. Det etterlyser nye takter i arbeidet med elsikkerhet.

Blant det som ble påpekt var fravær av samarbeid, for svak anvendelse av sanksjonsmidler, behov for å frikoble DLE fra nettselskapene og bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Fra flere av deltagerne på møtet kom det forslag om å samle alt arbeid med elsikkerhet her i et eget direktorat.

Det er mer om denne saken i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk (nr.3-17), som i disse dager klargjøres for distribusjon.