Rejlers skal prosjektere to transformatorstasjoner for Statnett i Nord-Norge (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Statnett SF har gitt Rejlers i oppdrag å prosjektere to nye transformatorstasjoner for 420kV nettet i Nord-Norge. Rejlers skal lage et teknisk løsningsforslag for hver av stasjonene fram til investeringsbeslutning.

Kilde: Rejlers

Oppdraget inneholder fagområdene:

  • Elkraft 
  • Bygg
  • Geoteknikk
  • Grunnundersøkelser
  • Vei

Arbeidet skal utføres i første halvår 2017 og kontrakten inneholder videre opsjoner på det resterende designarbeid fram til ferdigstillelse av stasjonene.

-Vi er glade for denne tilliten Statnett har gitt oss, og er sikre på at vi kommer til å levere gode løsninger til kundens beste sier Bjørn Vadholm, prosjektdirektør i Rejlers Norge.