Stamåsen vindpark er utviklet av Statkraft og SCA. (Foto: Statkraft)

(Stockholm, 5. april 2017) Statkraft og SCA har avtalt å videreføre samarbeidet om vindkraftutvikling i Sverige, men rendyrker rollene som henholdsvis kraftselskap og grunneier.

Kilde: Statkraft

Avtalen medfører at Statkraft blir eneste eier av selskapet Statkraft SCA Vind AB (SSVAB), mens hygiene- og skogindustriselskapet SCA i framtiden får inntekter som grunneier til vindparkene. Den nye avtalen forenkler avtalestrukturen og rendyrker rollene i samarbeidet.

SSVAB ble etablert i 2007 for å utvikle, bygge og drifte vindparker i skogsområder i Sverige som er SCAs eiendom. Selskapet har bygget og satt i drift fire store vindparker med til sammen 186 vindmøller og en årlig kraftproduksjon på 1,6 TWh. Selskapet har til nå vært eid 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av SCA.

– Da vi innledet samarbeidet i 2007 var vi pionérer innenfor storskala vindkraftutbygging i skogsområder i Sverige. I denne fasen har det tette samarbeidet mellom en kraftprodusent og oss som skogeier vært verdifullt. Når vindparkene nå er ferdig bygget, er det naturlig å forlate prosjektorganiseringen og innta mer langsiktige roller i det videre samarbeidet, sier Milan Kolar, vindkraftsjef i SCA.

– Samarbeidet med SCA har vært fruktbart og lærerikt i både utviklings- og utbyggingsfasen. Sammen har vi etablert det største vindkraftområdet i Skandinavia, med bred støtte fra lokalsamfunn og lokalt næringsliv. Fremover vil vi drifte vindparkene alene, men i samme ånd som før, sier Johan Bostrøm, vindkraftsjef i Statkraft Sverige.

Verken medarbeidere, leverandører eller andre grunneiere i området blir berørt av avtalen.