NORWEPs Sjur Bratland og Statkrafts Christian Rynning-Tønnesen signerer den formelle avtalen i påsyn av olje- og energiminister Terje Søviknes.

Den norske fornybarbransjen og petroleumssektoren samlet seg onsdag til energikonferanse og offisiell etablering av Norwegian Energy Partners; sammenslåingen av INTSOK og INTPOW.

Kilde: Statkraft

Den nye organisasjonen skal gi ny giv til næringsutvikling og internasjonal vekst i to av de største bransjene i norsk næringsliv.

Statkraft er blant medstifterne av den nye organisasjonen, sammen med en rekke andre industriaktører og norske myndigheter. Den formelle avtaleinngåelsen ble gjennomført på et møte med olje- og energiminister Terje Søviknes onsdag.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen pekte i sin presentasjon på de enorme mulighetene for ny, fornybar energi internasjonalt, både for Statkraft og for Norge. Når Statkraft fremover utvider sin internasjonale satsing til også å omfatte vind- og solkraft, vil nye muligheter åpne seg for norske leverandører, slik selskapets vannkraftsatsing allerede har mange eksempler på.

Fornybarnæringen i Norge forvalter store anlegg, sterke leverandørmiljøer og kompetanse i verdensklasse innen vannkraft, elektrifisering og drift og utvikling av et utslippsfritt kraftsystem. Fremover kan verdensmarkedet for fornybar energi bli like stort som markedet for petroleum, og norsk fornybarnæring har et konkurransefortrinn i dette markedet.

Partnerne i Norwegian Energy Partners (NORWEP) er Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet, Statoil, Statkraft, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass, Rederiforbundet, Energi Norge og LO.