Klare for samspill: Fra venstre: Brede Nermoen (prosjektsjef, Bane Nor), Sondre Overaae Spets (byggeleder, Bane Nor), Terje Wilhelmsen (oppdragsansvarlig, Baneservice AS), Jon Roti (prosjekteringsleder, Nettpartner Bane AS), Jon Brede Dukan (direktør for infrastrukturprosjekter, Bane Nor), Ingvild Storås (administrerende direktør, Baneservic e AS), Inge Fredheim (prosjektleder, Baneservice AS), Heidi Smisethjell (trainee, Bane Nor) og Bente Langeland Roheim (prosjektleder, Bane Nor).( Foto: Bane Nor)

Nettpartner Bane og Baneservice har signert en samspillskontrakt med Bane NOR i prosjektet elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Kontrakten gjelder videre planlegging av kontaktledningsanlegget på den angitte banestrekningen.

Kilde: Nettpartner

Kontrakten inneholder også opsjoner på utarbeidelse av arbeidstegninger og kontrakt, og videre på selve utførelsen, som er en totalentreprisekontrakt på bygging av 200 kilometer med kontaktledningsanlegg.

Baneservice er kontraktspartner inn mot Bane NOR, men Baneservice og Nettpartner Bane har inngått en samarbeidskontrakt som i stor gard sidestiller selskapene i samspillfasene og i utførelsesfasen.

Prosjektdirektør, Jon Roti, i Nettpartner Bane er stolte over at Baneservice og Nettpartner Bane har vunnet dette prosjektet i sterk konkurranse med både nasjonale og internasjonale selskap. Dette viser at vår samarbeidskoalisjon ikke bare har levert riktig pris på dette oppdraget, men også har evnet å levere en god plan på hvordan vi vil elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen, gjennom å optimalisere materialvalg, logistikk og ressursbruk for å redusere klimagassutslipp som har vært et viktig kriterium for Bane NOR.

Jon Roti ser nå frem til å påbegynne planleggingsarbeidet i samspillsfase 1 rett over påske. Lykkes vi med de to samspillsfasene og signerer endelig kontrakt med Bane NOR på utførelsen av prosjektet, starter arbeidet ved årsskiftet 2017/2018. Elektrifiseringsoppdraget skal være ferdigstilt innen 2023 og er kostnadsberegnet til vel en milliard kroner.