Flere fanfarer og åpning av kraftverk kan ventes de neste årene, også i Norge, etter at Sverige nå utvider sertifikatordningen med 18 TWh frem mot 2030. Forutsetningen er at sertifikatprisen går opp, slik mange nå forventer. Her innvies Øvre Forsland kraftverk i 2015. Foto: Tore Halvorsen

Sveriges utvidelse av sertifikatordningen er en positiv nyhet både for norske kraftverk som i dag selger elsertifikater, og for utbyggere som akkurat nå vurderer om de skal bygge ut ny, fornybar kraft.

Da det i dag ble kjent at svenskene – med norsk godkjennelse – skal utvide sertifikatordningen med 18 TWh frem mot 2030, steg sertifikatprisen umiddelbart med 20 prosent.

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge er en av dem som jubler over utvidelsen av sertifikatordningen. – Denne enigheten er et svært positivt bidrag til å redusere usikkerheten for både eksisterende og nye fornybarprosjekter som skal motta elsertifikater, uttaler Ulseth på hjemmesiden til Energi Norge.

Glede i småkraft

Daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga forventer at det nå vil bli bygd mer småkraft. – Ja, jeg tror dette vil påvirke avgjørelsen til utbyggere som er i ferd med å gjøre en investeringsbeslutning. Det er også veldig positivt for de som sitter med sertifikater og vil få økte inntekter, sier Tveit til Energiteknikk.

Salgsdirektør Eivind Tvedt hos turbinleverandøren Energi Teknikk tror utvidelsen av sertifikatmarkedet kan gi ny optimisme i småkraftbransjen.

– Jeg forventer at prisen går opp og at flere vil beslutte å bygge ut småkraft, sier Tvedt til Energiteknikk.

Prisoppgang 13 kr/MWh

Et viktig mål for svenskenes utvidelse av sertifikatordningen er nettopp å få opp prisen på elsertifikatene, som nærmest har kollapset siden innføringen av sertifikatene i 2012. De siste årene har prisen for et sertifikat sunket fra ca 200 til helt under 50 kroner per megawattime på det laveste.

Svensk Kraftmäkling (SKM) registrerte umiddelbart en prisoppgang da nyheten om sertifikatutvidelsen ble kjent 19. april. Mens spotprisen dagen før var 65 SEK/MWh, hadde den ved avslutningen av onsdagens salg økt til 78 SEK/MWh.

– Bygg i vei!

Målet for den opprinnelige norsk-svenske avtalen om elsertifikater var å bygge ut ny, fornybar kraft på i alt 26,4 TWh. Norge skulle finansiere halvparten, altså 13,2 TWh. Den avgrensningen gjelder fortsatt. Mens SKM tidligere spådde at utbyggingen i Norge ville bli avgrenset til 13,2 TWh, blir det nå mulig å få sertifikater i Norge også etter at det norske målet er nådd.

– Norske utbyggere kan bygge alt de orker så lenge de får anleggene i drift før utgangen av 2021. Om anleggene står i Norge eller Sverige spiller liten rolle for markedet, sier sertifikatmegler Peter Chudi hos SKM til Europower.

Motytelse

Som motytelse for at svenskene finansierer de ekstra 18 TWh som nå tilføres sertifikatordningen, får Sverige rett til å rapportere den økte kraftproduksjonen som sin andel under EUs fornybardirektiv, selv om altså noe av denne produksjonen vil skje i Norge.

Her kan du lese mer om avtalen mellom Norge og Sverige om sertifikatutvidelsen.