Kvalitetssikring av målere og måleutstyr er en kritisk suksessfaktor for riktig fakturering av el og fjernvarme. (Illustrasjonsfoto: MeterTech)

MeterTech AS inngår avtale med Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS om stikkprøvekontroller av varmemålere.

Kilde: MeterTech

MeterTech AS har lang erfaring med administrasjon av stikkprøver for nettselskapene og vil benytte samme anerkjente statistiske metoder for utplukk av varmemålere. Det er administrasjonssystemet FDV – Track/SIDAM som benyttes.

Administrasjonssystemet sikrer en god kvalitet på måledata over hele levetiden for anlegget. Korrekte måledata er en kritisk suksessfaktor, da det er disse verdiene som danner grunnlaget for utsending av faktura. Et samarbeid med flere selskaper gjør at hvert enkelte selskap vil få mindre antall målere til utplukk og kontroll.

– Frank Molander, salgssjef i MeterTech, håper at flere fjernvarmeselskaper, både i Norge og Norden, ser fordelen av et samarbeid ifm kontroll av varmemålere, da dette vil ytterligere redusere antall kontroller av varmemålere pr selskap.

Om MeterTech

MeterTech AS har hovedfokus på nøyaktighet på målere og måleutstyr, både for elektrisitet og fjernvarme. Selskapet jobber med montasje og kontroll av målere, kontroll av målearrangement, rådgivning, innsamling og kvalitetssikring av målerverdier. Selskapet ble stiftet i 2014 og ligger i Trondheim. MeterTech er deleid av Powel og har kontorer i samme bygg. De har åtte ansatte med lang fartstid og erfaring innen målere og måleteknologi.