Digital teknologi fra Rejlers Embriq skal håndtere målerverdier fra AMS-målerne til Nord Østerdal Kraftlag. (Illustrasjonsfoto: Rejlers Embriq)

Nord Østerdal Kraftlag har inngått avtale med Rejlers Embriq om kjøp av Smartgridplattformen Quant, levert som Software as a Service (SaaS). I tillegg er det inngått avtale om leveranse av Quant Flow for håndtering av målerverdier til Elhub.

Kilde: Rejlers Embriq

– Rejlers Embriq og Quant fremstår som det riktige valget for oss og vi synes det gir god mening å kjøpe dette som en tjeneste, sier Torgeir Leet Halvorsen, Nettsjef i Nord Østerdal Kraftlag. Vi har tidligere kjøpt AMS infrastruktur fra Rejlers Embriq og kjenner leverandøren godt forteller han.

– Digitalisering og endring er stikkord for vår videre reise fremover, og vi har vært opptatt av å få på plass løsninger som håndterer store datamengder effektivt, samtidig som vi har fleksibilitet for å møte fremtidens krav – dette får vi med Quant levert som tjeneste sier Halvorsen.

Tilgang til svært god funksjonalitet

– Vi er overbevist om at dette er fremtidens måte å anskaffe IT-løsninger på, forteller Espen Kåsin, Direktør Software i Rejlers Embriq- Vi mener at vi gjennom vårt tjenestekonsept tilbyr en løsning som er svært konkurransedyktig sammenliknet med ordinær anskaffelse, forteller Kåsin, og fortsetter – Slik får kundene tilgang på svært god funksjonalitet og kompetanse til lav investering, som gir god kostnadseffektivitet og lav risiko.

Om avtalen

 Avtalen har varighet på 3 år og inkluderer Quant og Quant Flow levert som SaaS, dekkende for ca. 10.500 målepunkt. Prosjektoppstart er i Q1 2017 og med ferdigstillelse høsten 2017.

Om Nord Østerdal Kraftlag

Nord Østerdal Kraftlag SA (NØK) er et energiselskap og er organisert som samvirkeforetak. NØK har rundt 4 000 andelseiere i Nord-Østerdalen hvorav 85 % er private og 15 % er offentlige. NØK sitt formål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskapning i Nord-Østerdal. Konsernet har sin kjernevirksomhet innenfor nettdrift, produksjon og kraftsalg, men deltar med kapital og kunnskap også innen bioenergi, solenergi og eiendom.