Nesten 1 million nordmenn har strøm i stikkontakten fra Fjordkraft. Veien fra å tilby strømabonnement til mobilabonnement er kort for oss, sier Rolf Barmen, adm.direktør i Fjordkraft. (Foto: Fjordkraft)

Strømleverandøren Fjordkraft blir leverandør av mobiltelefoni, og utfordrer de etablerte mobilaktørene med ekstra lave priser til sine strømkunder.

Kilde: Fjordkraft

– Nesten 1 million nordmenn har strøm fra Fjordkraft i stikkontakten der de bor. Er du strømkunde, eller bor sammen med noen som er det, får du fra 25. april ekstra lave priser på våre mobilabonnement. Veien fra å tilby strømabonnement til mobilabonnement er kort for oss, sier adm. direktør i Fjordkraft, Rolf Barmen.

Mobilbransjen er overmoden for konkurranse

Økt konkurranse gir økt valgfrihet og er alltid til kundens beste. Fjordkraft har vært en pådriver for økt konkurranse i strømbransjen i flere år. Og jo flere kunder, desto mer innkjøpsmakt.

– Nå ønsker vi å utfordre mobilbransjen og de etablerte aktørene med lavere priser. Telia og Telenor kontrollerer til sammen over 95 prosent av privatmarkedet for mobiltelefoni og har høye marginer. Folk flest vet ikke at TalkMore, Chess, OneCall, Tele2, og nå sist Phonero alle er Telia- og Telenor-selskaper, kun med andre merkenavn, sier Barmen.

– Flere etablerte selskaper har det siste året utfordret det norske telekom-duopolet, men vi er de første til å tilby lave priser for alle – og ekstra lave priser til våre kunder, sier Barmen.

Bedre ressursutnyttelse

Fjordkraft har allerede et stort kundesenter og solid erfaring med innkjøp og fakturering fra strømbransjen. Samtidig er selskapet en kjent nasjonal aktør som ikke trenger å investere i å bygge opp en ny merkevare. Nå skal Fjordkraft gjøre det samme med mobiltelefoni som de har gjort med strøm.

– I Fjordkraft kjøper vi inn og videreselger strøm. Mobiltelefoni er også en abonnementstjeneste som går ut på å kjøpe inn og videreselge mobilsignaler. Når vi nå går inn i mobilmarkedet tar vi utgangspunkt i det vi allerede kan. Vi har erfaring med å håndtere en stor kundemasse, drive god kundeservice og vi er vant til å leve med lavere marginer enn mobilbransjen. Dette ønsker vi at skal komme våre kunder til gode, sier Barmen.

Satser langsiktig i et mobilmarked som endres 
Før han overtok ledelsen i Fjordkraft i 2013 opparbeidet Barmen seg 17 års erfaring fra mobilbransjen, blant annet som adm. direktør for Chess. Nå griper han muligheten til å utfordre et mobilmarked i sterk endring. Selskapet satser tungt og har ambisjoner om å få 200 000 kunder innen 2020.

– Vi har finansielle muskler til å satse langsiktig. Markedet er kontrollert av to aktører. For å skape reell konkurranse tror jeg vår erfaring med å arbeide med rammebetingelser i energimarkedet vil være en kritisk suksessfaktor for at vi skal finne en bærekraftig forretningsmodell innenfor lavpris-segmentet, avslutter Barmen.