Utbygging av solenergi vokser desidert sterkest av de fornybare energiformene på globalt nivå i 2016, med 71 av totalt 161 GW. Foto: Shutterstock

Vannkraft står fortsatt for brorparten av verdens fornybare energikapasitet, men den største tilveksten skjer innen sol- og vindkraft.

Ved utgangen av 2016 hadde den samlede, fornybare energiproduksjonen i verden en kapasitet på 2006 GW, ifølge årsstatistikken fra IRENA (International Renewable Energy Agency).

Vannkraft sto for 1122 GW, som utgjør 56 prosent.

Samlet vindkraftkapasitet var 467 GW (23 %) og solkraft 296 GW (15 %). Av de resterende 6 prosent sto bioenergi for 110 GW og geotermisk energi 13 GW. Tidevanns-, bølge- og havenergi utgjorde 0,5 GW.

Solenergi øker mest

Utbygging av solenergi vokser desidert sterkest av energiformene på globalt nivå. Av 161 GW ny, fornybar energi som ble tilført verden i 2016, sto solenergi for 71 GW, vindkraft 51 GW og vannkraft 30 GW.

Den globale, fornybare energikapasiteten vokste i 2016 med 8,7 prosent. Siden 2009 har den årlige veksten ligget på 8–9 prosent. Den største veksten skjer i Asia og Afrika.

Asia går foran

I Europa økte produksjonskapasiteten med bare 4 prosent. Veksten i andre deler av verden er slik: Asia 13 prosent, Afrika 12,1 prosent, Sentral-Amerika og Karibia 11,7 prosent, Nord-Amerika 7,8 prosent, Sør-Amerika 7,4 prosent.

Om lag halvparten av veksten i utbygging av vannkraft i 2016 skjedde i Brasil og Kina. Asia ligger på første plass i solkraftkapasitet med 139 GW. Kina er verdensmester i utbygging av solenergi med en tilvekst på 34 GW i fjor, ifølge statistikken fra IRENA.

Statistikken kan du lese her.