Statnett inviterer til FoU-samarbeid om et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Hvilken forskning og utvikling trenger vi for å ha et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem i 2030? Statnett ønsker gode svar, og ber om nye ideer til FoU-prosjekter.

Kilde: Statnett

-Det europeiske målet om mer klimavennlig produksjon og forbruk av energi kombinert med de mulighetene som for eksempel digitalisering og ny teknologi gir, gjør at forskning og utvikling innen energisektoren blir stadig viktigere, sier Statnetts FoU-direktør Sonja Berlijn. –I Statnett ønsker vi oss forslag fra eksterne miljøer, slik at vi også får inn gode ideer fra andre ståsteder enn vårt eget.

Statnett har i de senere årene økt sin FoU-virksomhet betraktelig. FoU er en vesentlig bidragsyter i utviklingen av neste generasjon kraftsystem, både i Norge og i Norden. Strømforsyningen skal sikres, fornybar kraft skal knyttes til nettet og nytt forbruk skal forsynes på en kostnadseffektiv og klimavennlig måte, samtidig som både utvikling og drift skal ivareta helse, miljø og sikkerhet.

Statnett vil prioritere forslag som passer inn i de FoU-programmene som Statnett har organisert sin FoU-satsing innenfor, nemlig bærekraftig systemutvikling, innovativ teknologi og smarte nett. –Økt sikkerhet, effektivisering, digitalisering og IKT-løsninger er prioriterte tema i alle programmene, forteller Berlijn.

Fristen for å levere prosjektforslag til Statnett er 31. mai.

Forslagene sendes inn via Statnetts hjemmesider. Også FoU-prosjekter som våre samarbeidspartnere ønsker å invitere oss med på, sendes inn via hjemmesidene.