Statkraft har overlatt ansvaret for drift og vedlikehold av havvindparken Sheringham Shoal til Statoil. (Foto: Statkraft)

Statkraft har overført ansvaret for drift og vedlikehold av havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia til Statoil. Statoil, som er medeier i vindparken, tok over operatørrollen 1. april.

Kilde: Statkraft

Statkraft eier 40 prosent av joint venture-selskapet Scira Offshore Energy Limited, som eier vindparken. De øvrige eierne er Statoil (40 prosent) og Green Investment Bank (20 prosent).

Overføringen av operatøransvaret er et ledd i gjennomføringen av Statkrafts strategi for å gå ut av offshore vindkraft. Selskapet tar sikte på å innlede en salgsprosess for eierandelene i Sheringham Shoal og Dudgeon Offshore Wind Farm (30 prosent) i juni.

Sheringham Shoal har siden idriftsettelsen i 2012 vært en av Storbritannias mestproduserende havvindparker, og kan vise til svært god HMS-resultater.

Vindparken har en installert effekt på 317 MW fordelt på 88 vindmøller og ligger utenfor kysten av Norfolk i England.