2016 ble et godt år for Vardar-konsernet, her illustrert med Esivere vindpark i Baltikum.

Vardar-konsernet oppnådde i 2016 et resultat på 189 MNOK, mot minus 212 MNOK i 2015.

Kilde: Oslo Børs

Den positive resultatutviklingen har først og fremst sammenheng med rekordår innen vindkraftproduksjon i Baltikum og realisering av verdier i vindkraftselskapet Zephyr, samt en utvikling i rente- og valutamarkedet gjennom året med verdistigning på inngåtte derivater.

Vardar, som har hovedkontor i Drammen og eies av Buskerud fylke, er et energiselskap med fokus på fornybar energi fra vann, vind og bio, og har blant annet investeringer i Norge, Sverige og de baltiske landene.

Det har i 2016 vært god produksjon, både innen vannkraft og vindkraft, og den underliggende driften i konsernet er solid.