Oslo har størst antall el-biler, men Finnøy kommune har flest el-biler per 1000 innbyggere.

Store kommuner som Oslo og Bergen har flest el-biler. Men i hvilken kommune er det flest el-biler per innbygger?

Av: Åsmund Gram Dokka

Tallet på elektrisk drevne personbiler øker i raskt tempo. I fjor ble det 41 prosent flere el-biler, og i februar i år passerte antallet 100 000. Til tross for den hurtige økningen er ikke mer enn 3,7 prosent av personbilbestanden elektrisk, ifølge statistikken Registrerte kjøretøy.

Flest i Oslo

Hvis vi kun ser på antall el-biler, er det ikke overaskende flest i Oslo med 16 773 kjøretøy, fulgt av Bergen med 9 400 og Bærum med 6 733.

Videre finner vi relativt folkerike kommuner som Trondheim, Asker, Kristiansand og Stavanger.

Størst tetthet i grisgrendte strøk

Hvis vi derimot ser på tettheten av el-biler, målt i antall per 1 000 innbyggere, er ikke lenger de mest folkerike kommunene like dominerende.

På en ganske suveren førsteplass på denne listen finner vi Finnøy kommune i Rogaland med 86,9 el-biler per 1 000 innbyggere. Dernest kommer Askøy i Hordaland med 67,9 og Averøy i Møre og Romsdal med 63,2.

Dette er kommuner som ligger nær byer med bomringer der el-biler får passere gratis.

På de neste plassene ligger Bærum (54,3), Malvik (50,9), Asker (49,7), Skaun (47,9) og Klæbu (47,4). Oslo ligger helt nede på 39. plass med 25,2 el-biler per 1 000 innbyggere.

Det er fortsatt 17 kommuner der det ennå ikke finnes en eneste el-bil.

Størst økning i Telemark

Med sine 19 450 kjøretøy er Akershus el-bil-fylke nummer én. Like bak ligger Oslo – fortsatt med 16 733 – og Hordaland med 16 171.

– Prosentvis var økningen imidlertid størst i Telemark, som økte den elektriske bilbestanden med hele 88 prosent til 2 066, sier seniorrådgiver i SSB, Asbjørn Willy Wethal.

De store prosentvise økningene skyldes i hovedsak at det i enkelte fylker er relativt få el-biler.

– Økningen i antall el-biler er relativt stor i alle fylker, men veksten varierer, påpeker Wethal.

Finnmark ligger fremdeles på bunnen av listen.

– Med tanke på at rekkevidden fortsatt er en utfordring for mange el-biler, er det ingen stor overraskelse at det fortsatt er desidert færrest i Finnmark med beskjedne 135, sier Wethal.

Registrert på eiers adresse

Wethal påpeker at når man fordeler bilparken på region, brukes eiers bostedsadresse. Når bilen blir leaset, vil bilene plasseres på leasingselskapets adresse, ikke vedkommende som leaser bilen.

– Dette kan påvirke tallene til en viss grad for noen større kommuner understreker han.