Ny kabel mellom Smestad og Sogn vil bidra til å sikre strømforsyningen i Oslo, samt møte økt befolkningsvekst regionalt. (Illustrasjonsfoto: Hafslund)

Statnett SF har fått konsesjon av OED til bygging av et nytt 420 kV kabelanlegg i tunnel mellom Smestad og Sogn i Oslo, samt til bygging av ny transformatorstasjon i fjellhall på Smestad.

Kilde: OED

Ny kabel mellom Smestad og Sogn er et ledd i Statnetts arbeid med Nettplan Stor-Oslo, som skal sikre strømforsyningen og møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus i årene som kommer. 

NVE ga konsesjon til anleggene i september 2016, men vedtaket ble påklaget av enkelte grunneiere med energibrønner langs tunneltraseen og naboer på Smestad. 

Departementet har i klagebehandlingen blant annet vurdert ulempene som kan oppstå i tilknytning til de berørte energibrønnene.

De alternative traseene er nøye gjennomgått under klagebehandlingen, men departementet har ikke funnet grunnlag for å gjøre endringer i NVEs vedtak, som derfor er stadfestet med enkelte forutsetninger og presiseringer i den forbindelse.