Det var færre og kortere strømavbrudd i 2016, fremgår det av avbruddsstatistikken til NVE. (Illustrasjonsfoto: Nettpartner)

I snitt opplevde hver strømkunde 1,9 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2 timer og 9 minutter. Sammenlignet med 2015 var avbruddene både færre og kortere i 2016.

Kilde: NVE

– Elektrifisering av bilparken, utfasing av oljefyr og nye boliger uten alternativ oppvarming gjør oss stadig mer avhengige av strøm, og gjør at vi må stille strenge krav til forsyningssikkerheten. Avbruddsstatistikken for 2016 viser at vi har et robust kraftsystem, og at nettselskapene gjør en stor jobb for å sikre alle strøm i stikkontakten, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

NVEs avbruddsstatistikk for 2016 viser at faren for uvær utgjør en konstant trussel for det norske kraftsystemet. I 2016 var det to store stormer, Tor i januar og Urd i desember. Gunstige vindretninger, mens det blåste som verst, ga færre avbrudd enn lignende stormer tidligere.

Rask feilretting førte også til kortere avbrudd.

– Forbruket av strøm øker mer enn vi trodde bare for kort tid siden. Vi forventer nå at vi vil bruke ti TWh mer strøm i 2020 enn vi gjorde i 2015. Økt kraftproduksjon og økte nettinvesteringer gjør oss godt rustet til å oppnå høy leveringspålitelighet også i årene som kommer, understreker Sanderud.

Kraftig snøfall på Sørlandet i november ga stor snø- og islast på trær og kraftledninger. En stor andel av nettet i Aust-Agder ble berørt samtidig, og feilretting tok lang tid. Mer enn 6000 avbrudd varte i over 24 timer. Totalt opplevde hver kunde i Aust-Agder i snitt 3,9 avbrudd og var strømløse i til sammen 6 timer og 47 minutter, over tre ganger så lenge som landsgjennomsnittet.