Klima og miljøminister Vidar Helgesen fikk bruke «Kongesaksa» for å markere åpningen av det nye forskningssenteret på solenergi. Senterleder Erik Marstein til høyre. Foto: Atle Abelsen

Norsk forskning og industri skal fortsette å utvikle teknologi for solenergi til glede for både klima, miljø og norsk sysselsetting og verdiskaping.

– Dersom solenergiens potensial til å oppfylle IPCCs ambisjoner om å gjøre det internasjonale CO2-utslippet negativt i løpet av dette århundret, vil det kreve en formidabel forskningsinnsats. Dette forskningssenteret på solenergi, som blir Norges neste «landslag» innen solenergiforskning, blir et viktig bidrag til dette, sier klima og miljøminister Vidar Helgesen.

Ved å «klippe snora» under den offisielle  åpningen av forskningssenteret Susoltech onsdag 10. mai, markerte regjeringen dermed viktigheten av denne forskningen.

Samtidig avrundet IFE aktivitetene i forskningssenteret «The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology», der en del av aktivitetene skal videreføres i det nye forskningssenteret Susoltech. Disse to forskningssenterne er såkalte FME-er (Forskningssenter for Miljøvennlig Energi), en fokusert satsing fra Forskningsrådet som innebærer bevilgninger på flere hundre millioner kroner til sammen i løpet av sentrenes levetid på åtte år.

Susoltech har et budsjett på ca 250 millioner kroner fram til 2025, der Forskningsrådet står for 120 millioner kroner. Resten dekkes inn av senterets tolv industripartnere og seks forskningspartnere.

Videreføring

Det er Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller som er ansvarlig for ledelsen av senteret. Senterleder Erik Stensrud Marstein forteller at de kommer til å videreføre enkelte aktiviteter fra det gamle til det nye forskningssenteret:

– FoU-aktivitetene knyttet til silisiumreaktorene til Elkem Solar og Dynatec blir videreført i Susoltech. Her ligger norske aktører helt fremst i verden innen miljøvennlig og kostnadseffektiv høykvalitets ingots (silisium) og wafere (solceller).

Han peker også på det de har oppnådd på nye konsepter innen såkalte tandemteknologi og fotonenergikonvertering. – Her ligger vi langt framme i løypa i konkurransen om å etablere de neste generasjonene solceller med svært høy virkningsgrad, lave produksjonskostnader og miljøvennlig produksjon. Her kommer det til å skje store gjennombrudd i årene framover, tror Marstein.

Solenergisystemer

Det nye senteret kommer til å skille seg fra det gamle på et par vesentlige områder:

– Vi kommer til  få en stor og samlet aktivitet på selve solenergisystemet. Norsk solenergiindustri er i stor grad samlet rundt dette, og det er opprettet et industriforum for å generere enda flere næringsrettede aktiviteter. Dette blir et stort vekstområde globalt, og norsk industri og næringsliv har et godt utgangspunkt. Det skal vi bidra til å å utnytte, sier Marstein.