vann
Illustrasjonsfoto: Obos

Norske myndigheter må sikre at skattesystemet oppmuntrer til investeringer i vedlikehold og oppgradering av vannkraftverk, skriver det internasjonale energibyrået IEA i sin Norgesrapport, og peker spesifikt på grunnrenteskatten på vannkraft.

Kilde: Energi Norge

Energibyrået fremhever i rapporten «Energy policies of IEA countries: Norway 2017 Review» hvordan 98 prosent av strømmen i Norge kommer fra fornybare energikilder, men at lønnsomheten i kraftverkene er redusert, dels på grunn av hvordan de skattlegges.

 Her peker de spesifikt på økningen i grunnrenteskatten for vannkraft – i statsbudsjettet både for 2016 og 2017. Dette er uheldig i en tid med økende behov for store investeringer i en aldrende kraftverkspark, som for tiden blir utsatt, skriver IEA.

– En endring av denne skatten kan bidra til å forbedre lønnsomheten til kraftverkene uten å forstyrre markedet, konkluderer byrået.

At IEA engasjerer seg i skattleggingen av norsk vannkraft, viser at Norge har en viktig rolle i fornybar-Europa, understreker administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

– Det internasjonale engasjementet viser at hvordan vi tar vare på vannkraften i Norge har betydning i et bredere europeisk perspektiv. Endring av vannkraftskatten her hjemme er nødvendig både for opprustning av norsk vannkraft, og også for utvikling av mer fornybar energi i Europa, sier han.

Hinder for investeringer

Byrået anbefaler altså regjeringen å vurdere skattesystemet, slik at grunnrenteskatten ikke står i veien for nødvendige oppgraderinger av den norske kraftverksparken.

– Ettersom strømprisene i det nordiske markedet har falt, vil en skatteøkning gjøre nye investeringer – både i eksisterende kraftverk og ny kapasitet – enda mindre attraktive, skriver de.

Heller ikke investeringer for å gjøre kraftverkene mer fleksible – slik at de kan dekke behovet for økt balansekraft – er lønnsomme.

– Dersom prisene forblir lave over lengre tid og næringen signaliserer et betydelig tap i eksisterende kapasitet, bør det vurderes tiltak for å opprettholde forsyningssikkerheten, konkluderer IEA.

Energibyrået viser i rapporten til en analyse Pöyry Management Consultancy har gjennomført på vegne av Energi Norge.