Etter 11 uker med intens jobbing er oppdraget med utbedringer etter ras i tilløpstunnelen til Nedre Vinstra kraftverk fullført, mye takket være ansatte i Veidekke og underentreprenør Åge Haverstad. (Foto: Eidsiva)

I 2015 ble det oppdaget et ras i tilløpstunnelen til Nedre Vinstra kraftverk i Nord-Fron kommune i Oppland. Etter 11 uker med intens jobbing er nå utbedringen fullført.

Kilde: Eidsiva Energi

Medio mai i år ble tunnelen inspisert og erklært klar for vannfylling. Eidsiva Vannkraft har nå overtatt tunnelen etter at Veidekke Entreprenør AS har jobbet med å utbedret raset.

– Til tross for en komplisert og krevende jobb, har arbeidene hatt god fremdrift og det er gledelig å bli ferdig ca. 2 uker før planen. Det er mye takket være de dyktige ansatte i Veidekke Entreprenør og deres underentreprenør Åge Haverstad, sier stedlig byggeleder Morten Wangen.

Blokkering
Raset ble oppdaget som følge av redusert effekt på maskinene, og lokalisert til å ligge i TBM tunnelen to kilometer nedenfor inntaket i Olstappen. Raset medførte nær full blokkering av en av to parallelle tilløpstunnelene, og et estimert energitap på ca. 15 GWh i året. 
– Blokkeringen førte dessuten til økt vannhastighet i den andre tunnelen. Dette øker risikoen for at masser som normalt ligger stabilt i tunnelsålen kommer i bevegelse og forårsaker skade på aggregatene, sier prosjektleder og fagansvarlig Bygg Torstein Tjelde i Eidsiva Vannkraft.

Driftsstopp
Driften av nedre Vinstra kraftverk har vært stoppen i to og en halv måned for utbedring av raset.
– Tunnelsystemet ved Nedre Vinstra består at to parallelle tunneler. Det er ikke mulig å seksjonere tunnelene, og hele anlegget måtte tømmes før arbeidene kunne starte. Dessuten er eksisterende tverrslag langs den 24 kilometer lange tunnelen støpt igjen med unntak av små adkomstluker som kun egner seg for personell, opplyser Tjelde.

Nytt tverrslag og bypasstunnel
I første fase av arbeidene, som ble utført høsten 2016, ble det etablert et nytt tverrslag inn til tilløpstunnelen for adkomst med anleggsmaskiner. 
– Dette var også første mulighet for inspeksjon av selve raset og for planlegging av utbedringen. I andre fase som startet 1. mars ble det bygget to kilometer med veg nedover i tunnelen og sprengt en 110 meter lang «bypasstunnel» forbi selve raset. Videre er det lastet ut ca. 2500 m3 rasmasser fra tunnelen nedenfor rasstedet, forteller Tjelde. Han legger til at arbeidene har bydd på utfordringer. 
– Det er blant annet fordi inntaksluken mot Olstappen hadde redusert kapasitet og arbeidene måtte utføres med lav vannstand i inntaksmagasinet. Det viste seg også at fjellet rundt inntaksluken ikke ble tett til tross for injeksjon, og at vannulemper og usikkerhet rundt dette måtte håndteres, sier Tjelde.

Passering av svakhetssonen som forårsaket raset ble utført med korte salver og omfattende sikring. Arbeidene i tunnelen har pågått hele døgnet syv dager i uken i hele perioden.
– Jeg berømmer entreprenøren for løsningsorient holdning til stadig nye problemstillinger, sier Tjelde.   

Fakta om tunnelsystemet
Tunnelsystemet til Nedre Vinstra kraftverk består av to parallelle tunneler. En opprinnelig råsprengt tunnel fra 1950 tallet og en nyere fullprofilboret tunnel, som ble etablert i forbindelse med utvidelsen med aggregat 5 i 1989. Den gamle og den nye tunnelen er koblet sammen ved inntaket i Olstappen og ved tverrslaget i Gudbrandslia, og tunnelene fungerer som ett felles tilløpssystem til Nedre Vinstra kraftverk.