Troms Krafts hovedkontor.

Et av landets største nettselskap, Troms Kraft Nett AS, har kjøpt modulene Produktkjøp og Kvalitet fra Powel Elsmart.

Kilde: Powel

Nettselskapet gikk i vinter ut med en konkurranse for kjøp av entreprenørtjenester og skal inngå rammeavtaler med en til flere leverandører. Troms Kraft har valgt å dele sitt konsesjonsområde i kjøpsområdene nord og sørfor enkelt oppdrag på inntil en million kroner innen kundetjenester og investeringer i strømnettet.

– I løpet av 2017 forventer vi å administrere all kjøp på rammeavtale gjennom Elsmart. Vi inngår rammeavtaler med en eller to entreprenører for kundetjenester og mindre investeringer, og i tillegg kjører vi minikonkurranse for større oppdrag. For å kunne håndtere dette er vi avhengig av å ha IT-verktøy som skiller mellom bestiller- og utførerrollen. Vi tror at Produktkjøp og Kvalitet vil gi oss den oversikten som trengs og bidra til mer effektivitet i prosessen, sier prosjektleder for implementering i Troms Kraft Nett, Viktor Grønås, som har vært ansvarlig for anskaffelsene av modulene.

Troms Kraft Nett inngår rammeavtale med elektroentreprenører hvor kostnadene til arbeidstid og materiell, samt kvalitet, blir regulert i rammeavtalen. På større jobber, over en million, vil de gå ut med minikonkurranse mellom pre-kvalifiserte entreprenører, mens større prosjekter vil bli konkurranseutsatt per prosjekt.

Produktkjøp og Kvalitet støtter samhandlingen mellom bestiller og utfører, fra et behov oppstår, videre til bestilling og utførelse, samt kvalitetskontroll og avrapportering av leveransen. Dette gjør det mulig for nettselskap å kombinere kjøpsprinsippet «avrop på rammeavtaler» og «minikonkurranse» i samme løsning. Med disse Elsmart-modulene tilbyr Powel effektiv prosess-støtte for å håndtere konkurranseutsetting og selskapsmessig skille mellom bestiller og utførende enhet.

Brorparten av det kundeinitierte investeringsbudsjettet til Troms Kraft Nett på små og mellomstore investeringer vil gå gjennom Produktkjøp. Fakturagrunnlaget vil bli generert i Elsmart og håndtert i Troms Krafts ERP-system AX. Det er enkelt å avtale priser og leveringstid på de enkelte bestillinger siden vilkårene for entreprenøren ligger i systemet gjennom fremforhandlede produktpakker og priser.

– En av fordelene med modulene er at systemet effektiviserer oppdragskommunikasjon med utførende enhet. Utførende enhet kan både være interne virksomheter i nettselskapet eller eksterne entreprenører. Dette er virksomhetskritiske prosesser som krever at man har god oppfølging og det får man med Produktkjøp og Kvalitet, sier Michael Egholm, salgssjef i Powel Elsmart.

– Vi har vært på utkikk etter et verktøy som gjør samhandling med eksterne mer effektiv, og som gjør det enkelt for partene å ivareta sine roller og innfri sine forpliktelser på best mulig måte. Vi mener Produktkjøp vil gi oss den oversikt vi trenger for å sikre god fremdrift. Og så håper vi Kvalitet vil bidra til integrere verifikasjon sømløst i prosessen, uttaler Hege Villumstad, avdelingssjef kunde i Troms Kraft Nett.

Parallelt med arbeidet med å velge IT-verktøy for å håndtere oppdragsporteføljen har Troms Kraft Nett bygd opp en produktkatalog, hvor alle jobbkategorier er spesifisert. Produktkatalogen er en sentral komponent i Elsmart Produktkjøp. Ved å jobbe med Elsmart har man muligheten til å drøfte løsninger med andre nettselskap, det vil si få tilgang på erfaringer og andre nettselskaper sine produktkataloger. Dette er med å øke kvalitet, sørge for effektivisering, og bidra til å sette en bransjestandard.