2012-2016 er antall strømnettselskaper her i landet redusert fra 149 til 132. Dette er bare begynnelsen. (Illustrasjonsfoto: Mørenett)

I perioden 2012 – 2016 er antall strømnettselskaper her i landet redusert fra 149 til 132. Dette fremgår av tall som NVE nylig har publisert. Nedgangen får neppe noen til å falle av stolen. Potensialet, og behovet, for mye mer er betydelig.

Tidligere denne uken har TrønderEnergi og Kvikne og Rennebu Energi offentligjort at de søker sammen. I den store sammenhengen er dette et aldri så lite steg mot en mer effektive strømnettstruktur, men det monner lite i den store sammenhengen. Det er så uendelig mye mer å gå på.

I noen av de berørte miljøene vil dette helt sikkert bli oppfattet som å banne i kjerka. Det får stå sin prøve. Mer enn 20 energiselskap i landets tre nordligste fylker, med en samlet befolkning på knappe 500 000, setter perspektiv på de utfordringene strømforsyningen her i landet står overfor. Til sammenligning har Hafslund Nett 700 000 nettilknyttede kunder på det sentrale Østlands-området. Selv det blir smått i den store internasjonale sammenhengen.

Nå er det ikke alltid slik at stort er best. Når mange mindre og mellomstore strømnettselskap finner hverandre i effektive samarbeidskonstellasjoner er det mulig å få til mye. Spørsmålet er om dette på sikt er nok, blant annet i forhold til en nettleie som er til å leve med og kompetanse for å få på plass ny og fremtidsrettet teknologi?

I disse dager installeres nye strømmålere hos landets rundt 2 millioner husholdningskunder. Tilsvarende er tidligere gjort for et betydelig antall kunder innen næringsliv, industri og offentlige virksomheter. Mer er i vente. Nå følger neste steg i utviklingen. Betydelige investeringer i kompetanse og konkurransefremmende digitale løsninger. På toppen av dette kommer et etterslep av vedlikehold i strømnettet på mangfoldige milliarder kroner.

Det finnes neppe noe alternativ. Omfattende strukturendringer tvinger seg fram. De mest ekstreme spekulasjonene indikerer at vi til syvende og sist bare vil stå igjen med en drøy håndfull nettselskaper. Sannsynligvis er ikke det så langt fra sannheten!