RENAS utlyser nå nye treårskontrakter på innsamling av EE-avfall, her illustrert med en pall innsamlet og sammenpresset kopper. (Foto: Fartein Rudjord)

RENAS har i dag avtaler med 180 innsamlere og 16 behandlingsanlegg over hele landet. Årlig behandles det rundt 60 000 tonn EE-avfall i dette systemet. Beregninger viser at RENAS tilførte markedet resirkulerte metaller til en verdi av over 400 millioner kroner i 2016.

Kilde: RENAS

Nå lyses det ut tilbudskonkurranse for nye avtaler. Det skal inngås nye 3 års kontrakter gjeldende fra 1. januar 2018, med opsjon om ytterligere forlengelse 1 + 1 år.

Oppdraget omfatter henting, transport, mottak, lagring, sortering, demontering/miljøsanering og avsetning/salg av fraksjoner.