På 14 år har Bhutan gått fra 30 prosent til 100 prosent elektrifisering takket være vannkraft. Bildet viser Haa Vally i Vest-Bhutan. (Foto: Wikipeda)

Etter massiv vannkraftutbygging i Bhutan, har nå alle tilgang på strøm. På 14 år har Bhutan gått fra 30 prosent til 100 prosent elektrifisering.

Kilde: NVE

Fjellandet i Himalaya har også blitt en eksportør av ren vannkraft til India. Dette gir gode inntekter til Bhutan, og gjør at India kan fase ut forurensende kraftproduksjon. NVEs bidrag i det Norsk-Bhutanske energisamarbeidet er i ferd med å avsluttes.

For 14 år siden hadde bare 30% av innbyggerne i Bhutan tilgang på strøm. Etter masiv vannkraftutbygging er landet 100% elektrifisert og kan eksportere ren vannkraft til India.

– Bhutan har like store vannkraftressurser som Norge, men var likevel et av verdens fattigste land. Nå har Bhutan lykkes med å sikre strømtilgang til hele landets befolkning, sier energi- og vassdragsdirektør Per Sanderud.

Siden 2002 har NVE, med finansiering fra Norad, hatt et tett samarbeid med Bhutan for å elektrifisere landet og legge til rette for langsiktig eksport av fornybar energi til India. Siden 90-tallet, har vi også bistått i utvikling av varsling av naturfare, måling av isbreer og etablering av hydrologisk datamodell for landet. Andre aktører har også bidratt til at Bhutan har nådd sine mål.

Vannkraften øker velferden 
Samarbeidet har bidratt til mange viktige resultater for utviklingen av vannkraft og dermed velferd i Bhutan. NVE har blant annet bidratt til utvikling av nasjonale planer for utbygging av vannkraft og bidratt til planlegging av flere vannkraftanlegg. Landet har nå fått på plass grunnleggende kapasitet, kunnskap og kompetanse som legger grunnlaget for et helhetlig og selvstendig system for vannkraftutbygging, strømforsyning, eksport av fornybar energi.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud deltok sammen med Norges ambassadør i Bhutan Nils Ragnar Kamsvåg på en seremoni i hovedstaden Thimpu 25. april for å markere et langt og vellykket samarbeid.

– Det har vært en viktig ledesnor i prosjektet at bhutanerne skal gjøre jobben selv, med tett coaching fra NVE-ansatte, understreker Sanderud.