Det er fagsjef Asle Strand i KS Bedrift som har skrevet denne ukes fredagskommentar. (Foto: KS Bedrift)

Nok en gang er Elhub utsatt. Regningen oversendes kraftselskapene. Hvem sa at store organisasjoner er best?

Av: Fagsjef Asle Strand/KS Bedrift

Det kom vage signaler på forrige bransjerådsmøte, og nå er det bekreftet: Elhub er forsinket for tredje gang. Denne gangen heter det at oppstarten blir en gang i løpet av første kvartal 2018. Ledelsen legger skylden på Accenture, som er Elhubs leverandør.

Forsinkelsene belyser flere paradoksale trekk ved Elhub og gjør et feilaktig bilde som er tegnet av den norske kraftbransjen til skamme.

De mindre energiselskapene leverer
Tidligere er det blitt konstruert et narrativ om at de mindre selskapene innebærer en utfordring for prosjektet, basert på en antatt manglende kompetanse og kapasitet. NVE har vedtatt å ilegge tvangsmulkt mot selskap som ikke møter frister i prosjektet, til tross for at eventuelle utfordringer gjerne skyldes kapasitetsproblemer hos eksterne systemleverandører og ikke selskapene selv.

Forsinkelsene i Elhub viser derimot at store og antatt kompetente aktører ikke har evne til å gjennomføre prosjekter i henhold til tidsplanen. Vi står dermed overfor en situasjon hvor de små leverer, og tunge aktører ikke.

I tillegg oversendes regningen for Elhub til kraftselskapene, til tross for at bransjen ikke har innpass i datahubens styre. Tidligere utsettelser har så langt bidratt til kostnadssprekk på nær 30 prosent i forhold til opprinnelig budsjett.

Elhub har urimelig gode betingelser
Gjennom regulering sikres Elhub NVE-renten på godt over 6 prosent som avkastning på investert kapital. Vi mener at dette mildt sagt er pussig. NVE-renten benyttes i monopolreguleringen av nettselskapene. Her måles selskapenes effektivitet opp mot de beste i bransjen, noe som er utslagsgivende for inntektsrammen selskapene tildeles.

Hvorfor skal Elhub, hvis effektivitet naturlig nok ikke måles mot andre aktører, tildeles såpass gode betingelser? Det er knapt noen finansiell risiko knyttet til Elhub-prosjektet, ettersom regningen sendes til de ulike aktørene i bransjen. Vi minner om at bransjen er tvunget inn i et prosjekt med en sluttregning det er vanskelig å ha oversikt over.

NVE må se på inntektsmodellen
Vi mener det er bra at NVE rasler med sablene og truer med økonomiske konsekvenser for Elhub AS. Når kraftselskapene trues med tvangsmulkter dersom de ikke leverer opp mot prosjektet i tide, skulle det bare mangle at forsinkelsene også får konsekvenser for Elhub.

Samtidig mener vi at NVE må gjennomgå inntektsmodellen på nytt. Det er uholdbart at et prestisjeprosjekt av denne typen skal underlegges monopolregulering uten klare kriterier for å måle effektivitet, og at Elhub AS tross utsettelser og kostnadssprekker sikres en avkastning bransjen må betale.