Norge skal kutte utslippet av klimagasser. Oppland fylkeskommune vil gi liv til de grønne løsningene som innbyggere og bedrifter i fylket sitter på. Illustrasjonsfoto: Sigurd Aarvig

Dersom du sitter på en god, grønn idé og bor i Oppland, kan du motta inntil 250 000 kroner i støtte.

Kilde: Energiråd Innlandet

Gjennom satsingen «Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling» har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017, skriver Energiråd Innlandet på sin hjemmeside.

Midlene skal gå til å utvikle idéer med klima- og miljøgevinst og kommersielt potensial. Både enkeltpersoner og private virksomheter kan søke om midler.

– Grønn framtid angår oss alle. Det handler om arbeidsplasser og et bærekraftig næringsliv innenfor naturens tålegrenser. Terskelen skal være lav og gevinsten høy for de som har de gode ideene som kan gi oss alle en bedre framtid, uttaler fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Omstilling må til

Befolkningen vokser. Presset på klodens ressurser øker. Global oppvarming stiller verden overfor nødvendig omstilling. Norge og EU skal kutte klimagassutslippene kraftig innen 2030. Behovet for omstilling er stort og tiden er knapp.

Oppland ønsker å stå i front i denne omstillingen og har som mål å bli klimanøytral innen 2025. Fylkeskommunen skal øke den bærekraftige verdiskapingen og må ta tak i de områdene hvor vi har naturgitte fortrinn og der vi kan gjøre en forskjell.

35 millioner kroner

35 millioner er satt av i 2017 for å stimulere til den omstillingen vi skal gjennom. Oppland fylkeskommune vil gi liv til de grønne løsningene som innbyggerne og bedrifter i Oppland sitter på, og oppfordrer derfor alle som siter med en grønn idé om å søke.

Søknadsfristene er: 30. juni 2017, 30. september 2017 og 30. desember 2017.