Konsernsjef Jannicke Hilland i BKK er en av fire nyvalgte i styret til Energi Norge. (Foto: BKK)

Energi Norges generalforsamling for 2017 ble avholdt i Oslo tirsdag i forrige uke. Nytt styre i Energi Norge er valgt på bakgrunn av valgkomiteens enstemmige innstilling.

Kilde: Energi Norge

Av det sittende styrets ni medlemmer var det fire som ikke var på valg, mens tre styremedlemmer gikk av. Styreleder Eimund Nygaard fra Lyse takket av everksjef Birger Høyland i Jæren Everk og Irene Egset fra Statkraft. 

Her er oversikt over nytt styre i Energi Norge 2017/2018:

Styreleder: Konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse AS

Nestleder: Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, Hafslund ASA 

Konserndirektør Marit Torgersen, Eidsiva Energi AS

Administrerende direktør Bjarne Slapgard, Gudbrandsdal Energi AS

Konsernsjef Christian Stav, NTE AS

Konserndirektør Jon Vatnaland, Statkraft AS NY!

Administrerende direktør Halvard Pettersen, Vesterålskraft AS NY!

Administrerende direktør Ragnhild Skarstad Sveen, Stange Energi AS  NY!

Konsernsjef Jannicke Hilland, BKK AS NY! (Vara siden 2016)

Valgkomiteen har i sitt arbeid vært opptatt av å sikre en god balanse mellom Energi Norges ulike medlemssegmenter, samt ivareta kjønnsmessig og geografisk balanse.