Sammen tar Kongsberg Digital, Fred Olsen Renewables og Statoil et viktig steg mot digital revolusjon i vindkraftproduksjon. Bildet viser Lista vindkraftpark. (Foto: Fred Olsen Renewables)

Fred. Olsen Renewables velger Kongsberg Digital som leverandør av uavhengig datalagrings- og datasikkerhetsløsning for vindturbiner. Statoil inngår som partner i prosjektet.

Kilde: Kongsberg Digital

Fred. Olsen Renewables (et heleid datterselskap av Bonheur ASA), Statoil og Kongsberg Digital har inngått avtale om samarbeid for å verifisere funksjonaliteten til Kognifai, Kongsberg Digitals digitale plattform, på Lista Vindkraftverk. Lista Vindkraftverk er heleid av Fred. Olsen Renewables, og ble bygget med støtte av ENOVA.  

Fred. Olsen Renewables samarbeider med det private Fred. Olsen-tilknyttede selskapet Natural Power Consultants om drift og vedlikehold av Fred. Olsen Renewables sine vindparker. Disse selskapene vil sammen teste og verifisere Kongsberg Digitals løsninger for å fange opp og lagre alle viktige datastrømmer. Dette gir vindparkeieren tilgang til alle live-data fra egen vindpark.

– Dataene fra turbinene er sentralt for vårt arbeid med å forbedre effektivitet og vedlikehold av vindparker. Disse dataene gir oss mulighet til å analysere detaljert turbininformasjon slik at vi kan evaluere turbinenes ytelse og komponentenes tilstand. Vi opplever at Kognifai vil gjøre dataene mer tilgjengelig og dermed muliggjøre mer avanserte analyser og evalueringer i sanntid, sier Anders Falkfjell, drifts- og vedlikeholdssjef hos Fred. Olsen Renewables. 

Statoil, som driver flere vindparker og har planer om enda flere i fremtiden, ønsker også å skaffe seg samme tilgang til sine egne data og deltar i prosjektet på Lista vindkraftverk.  

– Detaljert kunnskap om ytelsen og tilstanden til våre egne turbiner er avgjørende for at vi skal kunne forvalte og utføre service på eiendelene våre på en optimal måte. Vi mener at systemet som leveres av Kongsberg Digital, er første skritt mot en digital revolusjon for optimalisering av vindparkdriften vår gjennom bruk av data og analyse, sier Sverre Trollnes, driftsleder for vindenergi i Statoil. 

Kongsberg Digital skal levere en sikker datainnhentings- og lagringsløsning basert på Kongsberg Digitals utprøvde kjerneteknologi. Med Kongsberg Digitals løsninger får vindparkeieren tilgang til vindturbininformasjon med standardiserte datanavn og definisjoner. Eieren får full tilgang, eierskap og kontroll over alle datastrømmer og får muligheten til å anskaffe overvåknings- og kontroll-løsninger som frittstående komponenter.  

– Denne kontrakten med Fred. Olsen Renewables og Statoil representerer et viktig skritt for eiere og operatører av vindparker. Med mulighet for både optimalisering av driften og forebyggende vedlikehold er data en viktig ressurs. Det å sikre tilgang til alle dataene fra driften gir mer effektive vindparker og reduserer driftskostnadene. Dermed blir vind som energikilde mer konkurransedyktig, sier Hege Skryseth, administrerende direktør i Kongsberg Digital.