Antall skader i kraftnæringen falt med 10 prosent i 2016, men tallene er dessverre fortsatt høye og skadene alvorlige. (Foto: Skagerak Energi)

Mens antall skader med og uten fravær i kraftnæringen falt med 10 prosent i 2016, var det dessverre tre flere alvorlige skader i året som gikk enn i 2015. Det viser Kantar TNS' årlige innsamling av HMS-statistikk fra kraftnæringen.

Kilde: Energi Norge

I 2016 ble det registrert 251 skader med og uten fravær – såkalt H2-skader – i kraftnæringen. Dette var en nedgang på 29 skader fra 2015. På den annen side viser årets benchmarkingundersøkelse at det var to dødsfall – begge hos underentreprenører – og en økning i antall alvorlige skader fra 33 til 36 i 2016.

– Det er selvfølgelig gledelig at skadetallene synker, men tallene er fortsatt høye og skadene alvorlige. I kraftnæringen har vi en visjon om at alle skal komme hele hjem fra jobb. For å oppnå dette, er det avgjørende at det store HMS-engasjementet jeg opplever i næringen i dag opprettholdes, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge.

Kraftig fall i fraværsdager

Nøkkeltallsrapporten som er utarbeidet av Kantar TSN (tidligere TNS Gallup) på oppdrag fra Energi Norge, viser at det i 2016 var 136 skader som medførte fravær i kraftnæringen – fire færre enn i 2015. Fraværsdagene falt til samme nivå som i 2014, etter en svak økning i 2015.

– Samtidig med vedtaket om en visjon om null skader, vedtok Energi Norges styre i 2014 en årlig reduksjon av skadetallene og fraværsdagene med 15 prosent. I 2016 nådde vi kun ett av disse målene, nemlig et fall i fraværsdagene på 15 prosent. Nå håper vi at lanseringen av opplæringsverktøyet for sikkerhet, likehel.no, kan bidra til at situasjonen ser lysere ut neste år, sier Benestad Astrup.

I 2016 var lærlinger fortsatt mer utsatt for skader enn ordinære ansatte. H2-verdien for lærlinger – altså skader med og uten fravær per million arbeidede time – var 22,2 mot 9,9 for ordinære ansatte. Samtidig var H1-verdi – som representerer skader med fravær –12,5 mot 5,4.

– Denne statistikken er bekymringsfull. Lærlingene er fremtiden for vår næring, og den skadetrenden vi nå ser, er ikke bra – hverken for lærlingene, bedriftene eller for rekrutteringen. Det er viktig at bedriftene vier særlig oppmerksomhet til sikkerhet knyttet til læringene, understreker Benestad Astrup.

Økt innrapportering

Antall innrapporterte uønskede hendelser (RUH) økte kraftig i 2016, fra 1,05 per ansatt per år i 2015 til 1,55 i 2016. Økningen drives i all hovedsak frem av to store aktører, Statnett og Statkraft.

– Dette er meget positivt, for det er her kunnskapen til læring og forbedring ligger. Innrapportering av uønskede hendelser og læring av dette er bedriftens gullgruve for det kontinuerlige HMS-arbeidet, sier Benestad Astrup.

Videre viser rapporten at sykefraværet i kraftnæringen fortsatt er stabilt lavt på 3, 9 prosent. Som i de to foregående årene, er sykefraværet høyest i entreprenørselskapene (5,2 prosent) og markedsselskapene (4,9 prosent). Produksjonsselskapene har lavest sykefravær med 3,0 prosent.

Statistikken baserer seg på innrapportering av HMS-tall fra 67 personer på vegne av 154 bedrifter og/eller underselskaper. Dette omfatter 14.838 ansatte, som representerer 71 prosent av alle ansatte i kraftnæringen (SSB). Kantar TNS presenterte rapporten på årets HMS-konferanse i Bodø, der representanter fra kraftnæringen og bygg- og anleggsbransjen er samlet denne uken.