Sammen går Norcem og Norconsult for å utvikle et fullskala CO2-renseanlegg ved sementfabrikken i Brevik. (Foto: Norcem)

Norconsult AS er tildelt kontrakt på levering av byggetekniske tjenester til et fullskala karbonfangstanlegg i Brevik for Norcem AS. Ved realisering vil anlegget bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.

Kilde: Norconsult

Norcems fullskala karbonfangstprosjekt i Brevik blir nå utredet i detalj, slik at en investeringsbeslutning kan fattes i 2018 eller 2019. Norconsults oppdrag omfatter prosjektering og kostnadsestimering av alle bygningstekniske arbeider i konsept- og forprosjekteringsstudier. Den pågående detaljutredningen fokuserer på et fullintegrert karbonfangstanlegg som skal bygges inn i en eksisterende fabrikk. Denne skal opprettholde full produksjon i byggefasen.

– Et fullskala anlegg for karbonfangst ved Norcem Breviks sementfabrikk vil bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt. Ved å fange CO2 direkte fra avgassene i sementproduksjonen kan vi redusere våre utslipp betydelig, og vi vil få sement- og betongprodukter med langt lavere karbonavtrykk, sier Liv Margrethe Bjerge, prosjektleder fra HeidelbergCement Norway, som eier Norcem.