Fire land sto for 80 prosent av europeiske investeringer i vindkraft i 2016. Norge er ett av dem. Foto: Senvion

Investeringene i vindkraft i Europa økte med 22 prosent i fjor og nådde 43 milliarder euro, viser årsrapport fra WindEurope.

Denne summen omfatter både finansiering av nybygg, refinansiering og oppkjøp av prosjekter. I 2015 beløp totalinvesteringer i europeisk vindkraft seg til 35 milliarder euro.

27,6 milliarder euro ble investert i nye, europeiske vindkraftprosjekter i 2016. Av dette utgjorde investeringer i offshore vind hele 18,2 milliarder euro, som er rekord. Investeringer i landbasert vindkraft gikk ned med 5 prosent.

Tallene er hentet fra WindEurope’s Financing and Investment Trends 2016.

Fire land sto for 80 prosent av vindkraftsatsingen i Europa: Storbritannia topper statistikken med 12,7 milliarder euro investert i offshore og landbasert vindkraft. Tyskland ligger på andreplass med 5,3 milliarder, etterfulgt av Belgia og Norge.

– Vind var den største mottaker av investeringer i kraftsektoren i 2016, sier Giles Dickson, CEO i WindEurope.

Les mer om rapporten her.