Med praktisk tilnærming til nye typer verktøy og metoder i energibransjen, primært nettselskapene, er det duket for rekord i både antall utstillere og besøkende på årets Metodedager. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Klappet og klart for Metodedagene

En drøy måned før årets Metodedager arrangeres har det meldt seg på 120 utstillere og forhåndspåmeldt 1800 besøkende. Begge deler er rekord.
Torsdag, 4 mai, 2017 - 09:43

Dette er fjerde gang Metodedagene gjennomføres på Drammen Travbane i Buskerud, denne gang i dagene 14. og 15 juni. 13. og 14. juni konkurrerer 20 forhåndskvalifiserte energimontørlærlinger fra hele landet samme sted om å bli norsk mester i faget.

Metodedagene er et arrangement med praktisk tilnærming til nye typer verktøy og arbeidsmetoder i energibransjen, primært strømnettet. Første dag deles deltagerne inn i grupper, og man besøker syv stasjoner med ulike tema i 50-minutters økter. Dette gir gode muligheter for å kunne studere alle detaljer ved de forskjellige metoder og verktøy. Andre dag går man fritt, og kan oppsøke utstillinger og fremvisninger etter eget ønske.

Dette er kjernen i nytteverdien av Metodedagene, forteller Odd Larsen, prosjektleder i REN, som står bak dette arrangementet. – Det REN gjør er å legge til rette for en bransjedugnad der det primære formålet er å holde ansatte faglig oppdatert. Både utstillere og arrangører skal oppleve at de har mye igjen for å delta på Metodedagene, i en kombinasjon og faglig utbytte.

Selv om det begynner å bli trangt om plassen, både i selve arrangementet og muligheter for overnatting stenger vi ikke for nye påmeldinger, avslutter prosjektleder Larsen.

På forsiden nå

Halvparten av staben til det tidligere Jacobsen Elektro, hovedtyngden av det tekniske miljøet, er nå i gang i det nye firmaet NORPEC AS etter at den tradisjonsrike elektrobedriften gikk konkurs sist fredag.
Statnett er ikke låst til å selge hele 132 kV-nettet i fylket til Mørenett alene, og mener det beste er en felles løsning hvor også nettselskapene på Nordmøre og i Romsdal er med.
El og IT Forbundet krever kompetansefond, men får ikke støtte fra Energi Norge
Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs.
Men det kan bli nødvendig å stille krav for å hindre støy i nettet, ifølge rapport DNV GL har laget for Energi Norge.
Agder Energi og Glitre Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg.
Men vil ikke forby dem, og åpner for både abonnert effekt, målt effekt og tariffer basert på sikringsstørrelse, på visse betingelser.
Cecilie Bjelland overtar som ny direktør i KS Bedrift Energi 1. februar.
Eidsiva Energis datterselskap Eidsiva Vekst selger sin aksjepost på 23,8 prosent i Moelven Industrier.
Svenske Energimarknadsinspektionen vil ikke ha implisitt tapshåndtering på Skagerrak-forbindelsen mellom Norge og Danmark.
Noen mangler timetall for 30 prosent av kundene.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv, men utsetter endringene fra 2021 til 2023.
Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett, er beregnet til 19,2 milliarder kroner for 2020.
– Debatten baserer seg på et feilaktig et premiss om at vi står i fare for å få en hel bilpark som lader klokka 16, sier Unni Berge i Norsk elbilforening.
Statkraft og Enerparc inngår langsiktig kraftkjøpsavtale for solparkprosjekter i Bayern.
RME vurderer å fatte vedtak om at Statnetts beregning av påslag for systemtjenester ikke er i strid med energiloven.
Forbrukerne i Norge mistet i 2018 strømmen i gjennomsnitt 4,4 ganger, totalt i 2 timer og 48 minutter, på grunn av driftsforstyrrelser i strømforsyningsanlegg på 33-420 kilovolt.
Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta svenske Relacom AB som leverer løsninger innenfor blant annet energi.
Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale for å forebygge arbeidslivskriminalitet ved å stenge useriøse ute fra Statnetts kontrakter. 
Skagerak Kraft har besluttet å bygge nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. I januar starter forberedelsene og i begynnelsen av mars skal den første dynamittsalven fyres av.
Styrene i Hålogaland Kraft AS og Nordkraft AS har i samråd med sine eiere besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to kraftselskapene.
Selskapet kom ikke frem til en annen løsning i forhandlinger med långiverne.
Advokat Per Conradi Andersen fra Akershus skal lede Energiklagenemda.