Foto fra venstre: Produksjonssjef i Helgeland Kraft Torkil Nersund, statssekretær i Olje- og energidepartementet Kjell-Børge Freiberg, Vefsn Frp Hanne Søttar Hagen, adm. dir i Helgeland Kraft Ove A Brattbakk og Nettsjef i Helgeland Kraft Frode Valla.

Det var budskapet da statssekretær Kjell Børge Freiberg i OED for kort tid siden besøkte Helgeland Kraft.

KIlde: Helgeland Kraft

På Helgeland produseres det mye vannkraft. Denne vannkraften trenger et godt nett for å kunne distribueres videre. Nettleien for å kunne utvikle nettet til å håndtere dette, er det kundene på Helgeland som må betale. 
– Dette er urettferdig. Nettleien burde være jevnere fordelt om du kommer fra Oslo eller Helgeland, sier nettsjef Frode Valla.

Men ikke bare nettleie ble tatt opp med statssekretæren. Den regulerbare vannkraften, som skal være ryggraden i vårt fremtidige kraftsystem skattlegges hardere enn noen annen næring i Norge – også olje og gass. I statsbudsjett for 2017 ble grunnrenteskattesatsen for vannkraft nok en gang økt for å kompensere for en reduksjon i selskapsskatten.

– Det er denne særskatten som gjør at vi nå har utsatt oppgraderingen av Kaldåga kraftverk, i Vefsn. Her ønsker vi å legge vannveien i fjell slik at rørgaten som i dag ligger i dagen kan fjernes. Ved å oppgradere anlegget vil vi også kunne utnytte vannet enda bedre slik at vi får økt produksjonen. Det er svært beklagelig at tiltak som bedrer miljøprestasjonen og samtidig øker produksjonen av fornybar kraft, ikke kan realiseres på grunn av særskatt, sier produksjonssjef Torkil Nersund.