Fersk investeringsanalyse fra SSB gir et anslag på 13 prosent økning av investeringene i kraftforsyningen i 2018 målt mot 2017. Bildet viser nattlig arbeid på damanlegget ved Rosten kraftverk. (Foto: Eidsiva Energi)

Virksomhetenes førstegangsanslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en moderat nedgang i 2018.

Kilde: SSB

Samlede investeringene blir i førstegangsanslaget for 2018 oppgitt til 196,2 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette er 3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 2. kvartal 2016. Nedgangen i 2018 har sin bakgrunn i at det indikeres et fall på 7,1 prosent innenfor olje og gassvirksomhet. Fallet dempes av økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning.

De nye investeringsanslagene for 2017 indikerer at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 34,8 milliarder kroner i 2017, målt i løpende verdi. Anslaget ligger hele 27 prosent over tilsvarende anslag for 2016. Det største bidraget til veksten kommer fra høye investeringsanslag for overføring og distribusjon av elektrisitet. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS).

I tillegg er det også betydelig oppgang innenfor produksjon av elektrisitet, grunnet blant annet utbygging av flere nye vindparker. Den betydelige veksten i utbygging av vindkraft kan delvis forklares med nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el sertifikater nærmer seg.

De første anslagene for 2018 tyder på videre investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for neste år ligger 13 prosent over anslagene for 2017, gitt på samme tid i fjor. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for overføring og distribusjon av elektrisitet ventes det oppgang i 2018.