Magne Meisingset er den tiende ansatte i Statnett som er tildelt Elkraftprisen til Den norske komitè for CIGRE. (Foto: Statnett)

Den norske komitè for CIGRE har tildelt Magne Meisingset (48) Elkraftprisen for 2016. Prisvinneren er seksjonsleder med fagansvar for bl.a HVDC og SVC/STATCOM anlegg i Stasjonsavdelingen i Statnett SF.

Gjennom mange år har Magne Meisingset vært aktiv for Norge i det internasjonale CIGRE-miljøet. Blant annet har han i periode 2006-14 vært norsk medlem i CIGREs studiekomite SC B4 (HVDC og kraftelektronikk). I tillegg har han vært medlem i flere arbeidsgrupper i CIGRE innenfor SC B4.

Prisvinneren har videre vært hoved- eller medforfatter i 15 artikler på internasjonale konferanser, hvorav syv artikler til CIGRE.

Engasjementet omfatter videre faglig og administrativt hovedansvar for å arrangere CIGRE SC B4- møte i Bergen i 2009. Han hadde også en fremtredende rolle i forbindelse med SC B1, B4, C1 og C5 Symposium i Osaka, Japan 2007 og SC B4 Colloquium i Brisbane, Australia 2011.

Magne Meisingset ble i 2011 tildelt CIGRE Technical Committees pris for fortjenestefullt arbeid i CIGRE Studiekomite B4 (HVDC og kraftelektronikk).

Prisen deles ut i Det Norske Vitenskapsakademi i Oslo den 1. juni. I løpet av de 25 gangene prisen er delt ut, har den ti ganger blitt tildelt ansatte i Statnett.