Statkraft leverer et sterkt resultat for første kvartal 2017, her illustrert med transport av transformator til Lio kraftverk i Telemark. (Foto: Statkraft)

Statkraft oppnådde i første kvartal 2017 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 5186 millioner kroner, en økning på 1185 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Kvartalets resultat etter skatt endte på 2749 millioner kroner.

Kilde: Statkraft

Økningen i EBITDA ble hovedsakelig drevet av økte bidrag fra Statkrafts markedsoperasjoner. Effekten av høyere nordiske kraftpriser ble motvirket av lavere kraftproduksjon og valutaeffekter. 

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 31,2 EUR/MWh i første kvartal. Dette var en økning på 30 % sammenlignet med prisnivået vi opplevde i samme periode i 2016. Statkrafts totale kraftproduksjon var 17,1 TWh. Det er en reduksjon på 12 % sammenlignet med første kvartal i 2016, som hadde rekordhøy produksjon. Vannkraftproduksjonen gikk ned med 2,8 TWh som følge av lavere produksjon i Norden. Produksjonen fra gasskraftverkene økte med 0,3 TWh som følge av bedre marginer mellom gass- og strømpris. Produksjon av vindkraft økte med 0,2 TWh. 

– Statkrafts kraftverk fortsetter å bidra med solide kontantstrømmer. Økningen i underliggende driftsresultat før avskrivninger og resultat etter skatt var primært drevet av økte bidrag fra markedsoperasjonene. Vi er fornøyde med å se at avkastningen på sysselsatt kapital overstiger 9 %, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Driftskostnadene ble redusert primært som følge av lavere eiendomsskatt i Norge og Sverige, samt valutaeffekter. 

Statkrafts forbedringsprogram er i rute og vil fremover bidra til et sterkere og mer konkurransekraftig konsern.

Statkraft solgte sin eierandel på 25 % i havvindprosjektene på Doggerbank i Storbritannia. Dette er i tråd med Satkrafts strategi om å selge eiendeler innen havbasert vind for å styrke den finansielle soliditeten.