Fra kontrollsenteret i Pamplona opererer Acciona rundt 7 000 vindturbiner, 80 vannkraftverk, 17 solcelleanlegg og 150 høyspente transformatorstasjoner – i sanntid. Anleggene ligger i 20 land på fem kontinenter. (Foto: Acciona)

Under et besøk hos det spanske energiselskapet Acciona i begynnelsen av mai fikk representanter for Agder Energi se noe av det energibransjen har i vente.

Kilde: Agder Energi

– Måten de håndterer produksjonen på er absolutt noe vi må se nærmere på, forteller konsernsjef Tom Nysted etter en omvisning inne på Accionas kontrollsenter.

Det spanske vertskapet viste og forklarte hvordan de, ved hjelp av big data og algoritmer, styrer og overvåker hele sin globale produksjon.   

En digital spydspiss

Fra kontrollsenteret i den nordspanske byen Pamplona opererer Acciona rundt 7 000 vindturbiner, 80 vannkraftverk, 17 solcelleanlegg og 150 høyspente transformatorstasjoner – i sanntid. Anleggene ligger i 20 land på fem kontinenter.

– Det var imponerende å se hvordan produksjonen, som er desentralisert over så store avstander, kan styres og overvåkes i sanntid, forteller Nysted.

Med digitale verktøy og sensorer kan selskapet analysere hver enkelt vindturbin (eller kraftverk) for å optimalisere produksjonen. Sensor-dataene har også gjort det mulig for Acciona å forlenge levetiden til vindturbinene med mangfoldige år.

Løser over halvparten av avvikene

I tillegg til å overvåke og styre produksjonen løser operatørene på sentralen over halvparten av avvikene som oppstår. Selv om selskapet fortsatt har mannskap ute på anleggene for å kontrollere eller gjøre manuelle justeringer, skjer det meste fra Pamplona. 

 Kontrollsenteret har også effektivisert måten de håndterer innkommende telefonsamtaler på. Fra å ha én million telefonhenvendelser i året har de redusert antall henvendelser med 80 prosent ved at ute-mannskapene bruker nettbrett og har kontakt direkte med systemene.

Acciona har kommet lenger enn oss når det gjelder digitalisering, i tillegg er hastigheten høyere. Det er liten tvil om at sanntidsovervåkning med big data og algoritmer er en del av fremtiden, og det var interessant å se det i praksis, oppsummerer Nysted.