Krüghütte solpark i Sachsen-Anhalt er en av Tysklands mange solkraftverk.( Foto: Wikipedia)

Om vi skal ha strømkabler eller ikke mellom Norge og utlandet er en norsk debatt som gjentar seg til stadighet. Oftere og oftere ser vi nå at mer fornybarproduksjon i Tyskland, og på kontinentet forøvrig, fører til at norske strømpriser presses nedover.

Kilde: TrønderEnergi

Ved forrige ukes avslutning gjorde lavt strømforbruk og høy solkraftproduksjon i Tyskland sitt til at vi fikk en døgnpris helt nede i 17 øre pr kWh denne søndagen.

På grunn av den forsinkede snøsmeltingen har det vært svært lite vann i norske vannmagasin den siste tida. Tendenser til «vårknipe» her hjemme minner oss på at strømkablene mellom Norge og utlandet fra tid til annen bidrar til å hjelpe norske strømkunder gjennom anstrengte situasjoner om vinteren, slik at vi unngår skyhøye priser og strømrasjonering når effekt-toppene skal håndteres.

Til tross for mer fornybar produksjon både i Norge og Europa merker vi på strømprisen at norske vannmagasin er unormalt lave for tiden. April 2017 kom i gjennomsnitt ut med priser på 27 øre pr kWh for Midt-Norge på strømbørsen Nord Pool. Det er 6-7 øre mer pr kWh enn tilsvarende tidsrom i fjor og i forfjor.

Men nå er den norske snøsmeltingen i gang for alvor, mer vann blir tilgjengelig for kraftproduksjon, og det vil bidra til å presse strømprisen i Norge ned. Førstkommende torsdag er det Kristi Himmelfartsdag, en helligdag både i Norden og i Tyskland. Helligdag betyr lav aktivitet og lav energibruk. Det blir derfor spennende å se hva kombinasjonen lav etterspørsel, høy fornybarproduksjon på kontinentet, og mer tilgjengelig vann i Norge og Norden vil gjøre med strømprisene på torsdag. Noen som tør tippe hvor lav den laveste timeprisen på strøm kommer til å bli på Kristi Himmelfartsdag?

Stram kraftsituasjon i Nord-Norge

Det er ikke bare Sør-Norge som har opplevd sen snøsmelting. I Nord-Norge har nå Statnett valgt å kategorisere kraftsituasjonen som stram. Det er bra magasinkapasitet i denne landsdelen, så dette skjer ikke ofte.

Magasinfyllingen har stupt de siste ukene, og er på full fart mot det laveste nivået i historikken (2002-2016). Totalt sett er det mer enn nok vann i Nord-Norge, men situasjonen i området nord for Ofoten gjør at Statnett velger å kategorisere situasjonen som stram. Her er vannmagasinene nedtappet, og under normalen, og man venter på at snøsmeltingen skal starte. Stram kraftsituasjon vil si at kraftsystemets evne til å håndtere en lang periode med lite tilsig eller langvarige feil på overførings- og produksjonsanlegg er begrenset. Snøsmeltingen har ikke startet for alvor i nord enda, så det er mulig Statnett opprettholder synet på kraftsituasjonen en stund til.

Liten påvirkning fra kull og olje

Den siste uka har det vært oppgang i både olje- og kullprisene. Kull kjører fremdeles heis mellom 63 og 67 USD/tonn, og omsettes i skrivende stund rundt 66,20 USD/tonn. Oljeprisen har i løpet av de to siste ukene økt fra 48 til 54 USD/fat. Oljeprisoppgangen skyldes i hovedsak uttalelser før torsdagens OPEC-møte om at OPEC skal videreføre de nåværende produksjonskuttene ut 1. kvartal neste år. Selv om prisene har steget noe den siste uka, ligger de fremdeles innenfor utfallsrommet som har vært handlet de siste månedene. Dette gjør at prisoppgangen har liten påvirkning på kraftprisene.